Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU-generaladvokat: Uorganiseret har ikke frit valg på alle hylder

19. Jun. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
EF-domstolens generaladvokat kom i dag med forslag til domstolens afgørelse i en dansk sag om ansættelsesbeviser.

Kort sagt mener generaladvokaten, at den danske gennemførelse af Ansættelsesbevis-direktivet er i orden. En uorganiseret lønmodtager skal i dette tilfælde behandles efter reglerne, som de er omsat i overenskomsten på hans arbejdsområde, selv om han ikke selv er medlem af en faglig organisation. Den pågældende danske lønmodtager forsøgte ved de danske domstole at få en erstatning for en behandling, der efter hans opfattelse var en formel fejl. Derfor har den danske Højesteret stillet EF-domstolen en række spørgsmål, som generaladvokaten nu har givet sine udkast til besvarelse.

Det fremgår af generaladvokatens gennemgang af retspraksis, at man ved gennemførelse af direktiver gennem overenskomstsystemet skal sørge for, ”at de fordele, der følger af direktivets bestemmelser, kan påberåbes af direktivets målgruppe med hjemmel i en overenskomst eller en national bestemmelse af subsidiær karakter.” men ”det kan heller ikke udledes af retspraksis, at fællesskabsretten er til hinder for, at uorganiserede får adgang til den beskyttelse, der følger af overenskomsten.”

Direktivet om ansættelsesbeviser samordner de krav, som den enkelte europæiske arbejdsgiver skal opfylde ved ansættelse af medarbejdere. Der skal papir på vilkårene, bortset fra ansættelsesforhold under en måned eller med en arbejdstid på mindre end 8 timer om ugen.

Danmark har valgt at gennemføre direktivet både ved en lov og ved i loven at bestemme, at direktivet også kan gennemføres ved overenskomster, og at sådanne overenskomster går forud for lovens tekst.

Den uorganiserede Ruben Andersen var som kontanthjælpsmodtager i jobtræning i den gamle Skælskør kommune fem gange og fik hver gang en kontrakt. Ingen af jobtræningsforløbene varede mere end en måned, selv om kontrakterne lød på mellem 1 og tolv måneders ansættelse. Andersen mødte nemlig ikke frem.

Han fik ansættelsesbreve i forbindelse med alle ansættelser, men mente ikke at de overholdt direktivet. Det klagede han over og fik nye ansættelsesbeviser, der fulgte overenskomsten mellem KTO og KL.

Det fik ham til at anlægge sag med en erstatningspåstand, fordi han var blevet behandlet efter overenskomsten og ikke efter loven. Tilsyneladende gælder hans påstand en meget formel strid om, hvem han skulle klage til, hvis han var utilfreds med papirerne.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.