Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Strejkeret er en menneskeret

18. May. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fastslår i en tyrkisk sag, at retten til at strejke er en menneskeret. Tyrkiet brød derfor den europæiske menneskeretskonvention, da regeringen i 1996 forbød offentlige ansatte at deltage i en national strejke for kollektive forhandlinger.

Den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS, finder afgørelsen helt afgørende, fordi det er første gang, at menneskerettighedsdomstolen så klart udtaler, at fagforeninger har ret til at forsvare medlemmernes interesser, og at den ret er uløseligt forbundet med retten til at strejke.

EFS finder, at EF-domstolen bør lære af dommen, så den sætter retten til at strejke over mulige begrænsninger i retten. EFS peger dermed på, at fagbevægelsen finder, at domstolen med konkrete afgørelser sætter det indre marked over retten til at strejke.

I den tyrkiske sag havde faglige organisationer planlagt en endags national strejke den 18. april 1996. Kun fem dage før strejken skulle finde sted, udsendte premierministerens direktorat for offentlige anliggender et cirkulære, der forbød offentligt ansatte at deltage i strejken.

Den faglige organisation Enerji Yap1-Yol Sen, der organiserer især landmålere, folk i energisektoren, offentlige infrastrukturer og ved større vejbyggerier fik protester afvist. Det tyrkiske retsvæsen fandt, at cirkulæret netop skulle minde de offentlige ansatte om deres særlige ansvar.

Menneskerettighedsdomstolen afviser ikke, at der kan ske indskrænkninger af retten ti at strejke. Men de syv dommere hæfter sig ved, at Tyrkiet i den konkrete sag fuldstændig afskærer offentligt ansatte fra at deltage i en strejke. Cirkulæret kom endog på et tidspunkt, hvor Tyrkiet var i gang med at tilpasse sin lovgivning til internationale konventioner.

Den faglige organisation havde efter dommernes opfattelse blot benyttet sig af deres ret til at samles. De disciplinære sager, der fulgte efter aktionen, kunne tage modet fra medlemmer af faglige organisationer og andre til at benytte sig af deres lovlige ret til at deltage i sådanne endags strejker eller andre aktioner, der gik ud på at forsvare deres interesser.

Dommerne, der kom fra Rumænien, Andorra, Slovenien, Armenien, Holland, Letland og også Tyrkiet, fandt enstemmigt, at den tyrkiske regering ikke havde retfærdiggjort de stramme restriktioner i et demokratisk samfund. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.