Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Tillidsfolks stilling slået fast i EU

31. Aug. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Tillidsfolk i virksomheder i EU kan føle sig endnu sikrere i deres arbejdsforhold, efter EU-Domstolen slår fast, at de fortsætter, selv om virksomheden bliver overtaget af en anden.

Der har i årevis ikke været tvivl om, at medarbejdere som hovedregel følger med, hvis deres virksomhed bliver overtaget. Men der har været uvished om den nøjagtige retsstilling og sikkerhed for de ansatte og tillidsfolk, da også de nationale love, bekendtgørelser og overenskomster spillede en rolle.

EU-Domstolen fortolker imidlertid i en spansk sag en del af de uklarheder. Advokaterne Hans Sønderby Christensen og Patrick Goergen finder i Jyllands-Posten, at afgørelsen er væsentlig, fordi det i høj grad gør det klart, at tillidsfolk er omfattet af deres beskyttelse og følger med ved virksomhedsoverdragelser.

I den konkrete sag overtog en spansk kommune en række opgaver, der var lagt ud til private. Det drejede sig blandt andet om rengøringen i offentlige skoler, vedligeholdelse af de offentlige veje, parker og haver og også pedeltjenesten ved skolerne.

De ansatte, der hidtil havde udført opgaverne, fulgte med og fortsatte deres arbejde i stort set samme funktioner, som de havde haft før. Tillidsfolkene mente, at de også skulle fortsætte med at være tillidsfolk. Det mente kommunen imidlertid ikke, og de faglige organisationer indbragte sagen for Socialdomstolen.

Domstolen var imidlertid i tvivl om de gamle EU-regler og her især, hvordan retsstillingen var, når der var ændret i organiseringen af opgaverne, så de ikke længere var adskilte eller totalt uafhængige af hinanden, som da de var udliciteret.

Domstolen lagde vægt på, om opgaverne fortsat blev udført – om driften fortsatte. For dommerne var det ligegyldigt, om det skete i privat eller offentligt regi. De så også på, om ”kunderne” var de samme, og om det var samme folk, der udførte opgaverne for kunderne. De dele af kommunen, der kom til at stå for opgaverne, havde således en vis uafhængighed i forhold til hele kommunen.

Desuden fandt dommerne ikke, at det spiller nogen rolle, om det er andre ledere, tillidsfolkene har efter overdragelsen. De øverste ledere vil som regel altid være andre end før. Dommerne så derfor ingen grund til at ændre på tillidsfolkenes hidtidige funktioner. De var som før.

De to advokater konkluderer i Jyllands-Posten, at en dansk sag som den spanske næppe vil blive ført. De danske tillidsfolk er generelt bedre beskyttet, end EU-reglerne lægger op til, og de fortsætter normalt med deres funktioner ved virksomhedsoverdragelser.

Dommen får større betydning i andre lande som i Spanien, hvor den blev ført.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.