Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Opdaterer sociale sikringsordninger – problem med patienter

13. Jan. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU arbejder for tiden på en reform af de forordninger, der er grundlaget for de sociale sikringer af borgere, der flytter fra et EU-land til et andet. En ny forordning er vedtaget, men endnu mangler EU-landene at blive enige om gennemførelsen af den ny forordning.

Imens foretager EU imidlertid stadig tilpasninger af den nuværende forordning 1408/71, da der stadig sker ændringer i medlemslandene, der har betydning for de sociale forhold også for vandrende arbejdstagere, selvstændige og andre, der er dækket af forordningen.

Europa-Parlamentet behandler tirsdag en betænkning om tilpasningerne, der især vedrører forandringer, der er sket i flere medlemslande. Rådet har tidligere haft ændringerne oppe, og de ventes ikke at få større betydning.

Derimod er der indledt en større debat om de områder, som 1408-forordningen var tiltænkt. Det var i første række dem, der tog ophold i et andet land og her i første række arbejdstagere og deres familier. Nu er spørgsmålet om sygesikringen og patientbehandling kommet op.

EU-kommissionen har i flere omgange udskudt et forslag til direktiv om patientmobilitet. Oprindeligt var den slags forhold slet ikke inde i billedet, men det er de kommet, fordi EF-domstolen har udvidet forordningens rækkevidde og blandet patientmobiliteten ind i sagen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.