Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Europa-Parlamentet stopper forslag til social dumping

14. Dec. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Med 350 stemmer mod 306 satte et flertal i Europa-Parlamentet i dag en stopper fra et forslag, der kunne have ført til social dumping fra borgere fra lande uden for EU. I en kaotisk afstemning, hvor venstrefløjen i parlamentet i første omgang led nederlag i afstemning efter afstemning i forsøg på dels at give rettigheder til 3-lands borgere på arbejdsmarkedet og samtidig indgå social dumping stemte først og fremmest medlemmer af den liberale gruppe til slut sammen med venstrefløjen mod hele forslaget til tredjelandsborgeres ophold og arbejde i EU-lande og forenklede regler for deres ophold.

- Det er virkelig en gave for de danske lønmodtagere, at parlamentet stoppede forslaget. Det ville have ført til unfair konkurrence på løn- og arbejdsforhold, sådan som forslaget var skruet sammen, siger Ole Christensen, S.

Den socialistiske og demokratiske gruppe havde på forhånd tordnet mod forlaget, der blev sammenlignet med det i sin tid udskældte Bolkestein-direktiv om øget konkurrence inden for service. Den europæiske fagbevægelse, EFS, var på samme ligne og fandt, at forslagets bestemmelser om arbejdsforholdene ikke sikrede, at arbejdere fra 3. lande, der ganske vist opholdt sig retsmæssigt i EU, arbejdede på lige fod med øvrige ansatte på en arbejdsplads.

- Vi er ikke imod, at der kommer folk udefra og arbejder, men det må ske på samme betingelser som andre. Vi accepterer ikke social dumping, hvor folk udefra presser læn og arbejdsforhold, og det er samtidig urimeligt, at de bliver diskrimineret, siger Ole Christensen.

Europa-Parlamentet har medbestemmelse på forslaget. Det er nu op til EU-Kommissionen at afgøre, om der kommer nye forslag på bordet.

- Vi vil opfordre Kommissionen til at tage kontakt med arbejdsmarkedets parter og dermed starte helt forfra igen. Det her område er for vigtigt til at presse noget igennem, der kan ødelægge meget på arbejdsmarkedet, siger Ole Christensen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.