Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Delvis EU-støtte til syv landes forslag til udveksling af bevismateriale

24. Aug. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen kom i dag med sit syn på et forslag til lettere udveksling af bevismateriale, når et land eftersøger oplysninger em formodede kriminelle, der opholder sig i et andet EU-land.

I dag forsinker en række administrative procedurer, at oplysninger bliver indsamlet. Syvlande med Spanien, Sverige, Østrig og Belgien i spidsen ønsker, at det bliver langt lettere at samarbejde mellem EU-landene om tværnationale straffesager.

EU-kommissionen ser en række fordele i det forslag til direktiv, som de syv lande kom med i foråret. Men Kommissionen peger samtidig på, at forlaget må følges op med en række minimumsstandarder for, hvordan bevismateriale indsamles. Metoderne må ikke føre til, at grundlæggende rettigheder også for personer, der er mistænkt for at begå ulovligheder, bliver overholdt. Kommissionen understreger blandt andet, at alle regler for databeskyttelse skal overholdes.

Ud over de fire lande står også Bulgarien, Estland og Slovenien bag forslaget. Det anbefaler, at myndigheder i et land kan bede myndighederne i et andet land om at efterforske, udveksle og indsamle bevismateriale mod personer, der opholder sig i landet og formodet at have begået kriminalitet i det andet land. Det kan blandt andet betyde, at det andet land foretager ransagelser, hvor den eftersøgte opholder sig.

I dag kan landet ignorere sådanne henvendelser eller bede om, at der udfyldes en række ansøgninger, før myndighederne ulejliger sig med henvendelsen. Der kan også være langvarige frister, før myndighederne kommer ud af vagten.

EU-kommissær Viviane Reding sagde i forbindelse med offentliggørelsen af Kommissionens stilling, at de nationale myndigheder har behov for klare og ubureaukratiske regler, hvis

de effektivt skal tage fat på problemet med kriminalitet på tværs af grænserne,. De må være klare og ubureaukratiske, så de kan samarbejde. En efterforsker, der er på sporet af en international ring af kriminelle eller nogen, der har begået voldtægt i flere lande, bør ikke bruge sin tid på at udfylde en række formularer.

Men Viviane Reding understregede, at vi samtidig må være påpasselige med at indføre de korrekte proceduremæssige garantier, der sikrer overholdelsen af de grundlæggende rettigheder for de personer, der er omfattet af efterforskningerne, navnlig mistænkte, for hvem der endnu ikke er bevis for, at de er skyldige.

Alle 27 EU-medlemsstater vil nu forhandle om det endelige forslag, som Europa-Parlamentet derefter vil stemme om inden for rammerne af den almindelige lovgivningsprocedure. Kommissionen vil derefter beslutte, om der er behov for særskilte forslag, navnlig vedrørende indhentning af bevismateriale og dets antagelighed. Alle forslag til EU-regler skal overholde EU's charter om grundlæggende rettigheder.

Kommissionen vil følge debatten, og Reding sagde, at den er parat til under forhandlingerne herom og senere i forbindelse med anvendelsen i praksis af dette EU-instrument at hjælpe medlemsstaterne med at sikre, at deres forslag respekterer EU's charter om grundlæggende rettigheder.Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.