Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Nyrup: Frankrig krænker EU-standarder og er kynisk

27. Aug. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Formanden for det europæiske socialistparti, PES, Poul Nyrup Rasmussen, går direkte i rette med den politik, den franske regering bedriver over for romaerne. Den tidligere danske statsminister kalder udvisningen af romaerne fra Frankrig for en krænkelse af EU-standarder og en form for nedværdigende populisme. Partilederen har skrevet direkte til EU-kommissionen og gjort opmærksom på problemerne.

- En tilslutning til social integration og særlig ved at sikre beskæftigelse er vejen frem i den sag, mener Poul Nyrup Rasmussen.

Han beklager, at Frankrig i stedet har indkaldt til et møde for udvalgte lande og nu også EU-kommissionen. Det drejer sig om i stedet at styrke samarbejdet med Rumænien og Bulgarien, som romaerne er sendt tilbage til, for at få integrationen i gang.

Gruppen af socialister og demokrater i Europa-Parlamentet siger samtidig, at de igen vil tage hele spørgsmålet om romaerne op i parlamentet i efteråret. Formanden for gruppen, tyskeren Martin Schulz, siger, at Frankrigs behandling af romaerne ikke kan fortsætte som hidtil. Romaernes rettigheder krænkes.

- Det land, der gav os frihed, lighed og broderskab, er slået ind på en anden, beklagelig vej, siger Martin Schulz.

Han understreger, at parlamentet har udtalt sig om den situation, som romaerne befinder sig i. Der er måske 12 millioner romaer i Europa, og de lever i yderste fattigdom. Han beklager, at hverken EU-kommissionen eller Rådet har fulgt op på parlamentets opfordringer til at gøre en indsats.

Bulgarsk regering støtter Frankrig

I Frankrig har premierminister Francois Fillon ifølge Le Monde taget kontakt til EU-kommissionens formand, José Manuel Barroso, og lægger op tit et arbejdsmøde om romaernes situation. Samtidig holder regeringen fast ved at arrangere et møde den 6. september for en række landes ledere, hvor romaernes situation også kommer op. Det belgiske EU-formandskab har nu indvilliget i at deltage i mødet.

Hverken Rumænien eller Bulgarien er indbudt. Men ifølge Sofia Morning News sagde den bulgarske udenrigsminister, Nikolay Mladenov, på bulgarsk tv, at sagen ikke har slået skår i de gode franske-bulgarske relationer. Ministeren har givet den franske Europa-minister, Pierre Lellouche sin fulde støtte og forsikret, at det også er Bulgariens opfattelse, at udlændinge i et fremmed land må leve op til landets regler.

- Direktivet giver også Bulgarien ret til at udvise fremmede, hvis de ikke lever op til de bulgarske regler, sagde Mladenov.

Han mente, at sagen var blæst op og nu er helt ude af proportioner.

Bulgarien er tidligere blevet kritiseret for sin behandling af mindretal i landet. Det gælder både tyrkere og romaer.

Det Europæiske Socialistparti finder, at de bulgarske og rumænske partier i parlamentet bør udtale sig imod den franske politik.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.