Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Støjberg bremser EU-forslag om social sikring af grænsearbejdere

17. Jun. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg fik i dag bremset et forslag om at ændre de sociale sikringsordninger i EU, så blandt andre arbejdsløse selvstændige kan hæve understøttelse og sikringsydelser i et andet land. Det sker, hvis de har arbejdet i et land med sikring, men nu bor i et land uden sikring.

- Vi plejer at tage os af tekniske ændringer, når vi arbejder med denne EU-forordning. Men dette er ikke kun teknik, sagde Inger Støjborg, da hun på et ministerrådsmøde i Luxembourg i dag gjorde den danske modstand klar.

Andre ministre delte den danske kritik. Den irske minister var især bekymret over, at der ikke var vished om, hvad det betyd for især personale i luftfarten. Det ungarske EU-formandskab opgav at få en politisk enighed om forslaget, efter en række ministre var imod.

Flere ministre var bekymrede over, at EU nu greb direkte ind i især landenes arbejdsløshedsunderstøttelser. De savnede konsekvensanalyser af forslaget.

Kommissionen vil med forslaget, der gælder koordineringen af de sociale sikringsordninger, sikre, at pendlere, der arbejder i et land og bor og også arbejder i et andet er dækket af sikringsordninger.

Først og fremmest selvstændige med arbejde i flere lande vil få glæde af ændringen. Den vil således betyde, at selv om der ikke er regler for understøttelse i det land, de bor, vil de blive dækket af regler i et andet land, hvor de arbejdede, og hvor der er sikringsordninger.

Danmark og flere andre lande mener, at lande med gode sikringsordninger dermed kommer til at betale ”huller” i andre landes sociale sikringsordninger. Der er således ikke kun tale om arbejdsløshedsunderstøttelse, men også syge- og barselsdagpenge og sundhedsydelser.

Ændringer af forordningen krævede tidligere enstemmighed, men efter Lissabon-traktaten er kvalificeret flertal nok. Flere ministre mente, at det kvalificerede flertal var hjemme og beklagede, at det ungarske EU-formandskab ikke tromlede forlaget igennem, men forsøgte enighed.

Den tyske minister roste dog ungarerne for at søge en løsning, som alle kunne leve med. I sådanne spørgsmål skulle der være konsensus, mente ministeren.

Polen kommer nu til at arbejde videre med forslaget. Den polske minister fandt, at det var et vigtigt forslag, og at lande havde gavn af østeuropæernes arbejde, og så også måtte betale for deres understøttelser.

EU-kommissær László Andor var enig i, at der er tekniske spørgsmål, der skal afklares, da det er to forordninger, der skal tilpasses. Det gælder både sikringsordninger og opholdsrettigheder. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.