Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Storbritannien i opgør med EU om social turisme

30. Sep. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Storbritannien retter et usædvanligt barsk angreb på EU-Kommissionen, efter den i går truede den britiske regering med at gå til EU-Domstolen, hvis ikke landet følger EU-regler og udbetaler sociale bidrag til EU-borgere. Kommissionen finder, at britiske forudgående test for EU-borger om retten til ophold diskriminerer udlændinge og er i strid med EU-retten. Udbetalinger kan ikke være afhængige af at bestå test, da de slet ikke må finde sted over for EU-borgere.

Den britiske arbejds- og pensionsminister, Iain Duncan Smith, tager Kommissionens anklager yderst alvorligt og afviser, at Kommissionen kan blande sig i de britiske forhold på den måde. Til The Daily Telegraph siger Duncan Smith, at Kommissionens skridt er en del af en yderligere bevægelse frem af den ”uvalgte og uansvarlige europæiske autoritet” til at udvide magten over Storbritannien.

I bladet skrev han i et indlæg, at den slags ragen til sig af land fra EU’s side har potentiale til at forårsage lemlæstelser af nationalstaterne, og at Storbritannien vil bekæmpe det.

EU-Kommissionen har bedt regeringen om inden to måneder at stoppe en praksis med test, der efter Kommissionens mening strider mod EU-reglerne. Hvis regeringen ikke forklarer tilfredsstillende, hvordan den har ændret sin praksis, kan sagen komme for EU-Domstolen.

Det er en række sociale ydelser, som Storbritannien ikke automatisk udbetaler til borgere fra andre EU-lande, der opholder sig i landet. Ydelserne dækker børnepenge, særlige skattenedsættelser for børn, særlige statslige pensionskreditter og en række indkomstbaserede tilskud til at søge job eller støtte til beskæftigelse. Britiske statsborgere får automatisk disse tilskud, mens borgere fra andre EU-lande skal gennem test, der skal klargøre, om de er berettiget til de særlige tilskud.

Kommissionen giver som eksempel på diskriminationen, at en italiensk kvinde ikke fik tilskud til at søge job, fordi hun efter den særlige test slet ikke havde ret til at opholde sig i Storbritannien.

Kvinden havde arbejdet to år i Storbritannien, betalt skat og sociale afgifter. Hun blev herefter fyret og søgte om tilskud til at søge et nyt job. Svaret fra myndighederne var imidlertid, at det kunne hun ikke få, fordi hun ikke længere havde ret til ophold.

Den britiske beskæftigelsesminister, Chris Grayling, siger til BBC, at det er fantastisk, at EU-Kommissionen tager en sådan sag op, når der er langt større problemer at tage sig af. Til gengæld mener han, at sagen spiller en rolle for Storbritannien. Gravling frygter, at vinder Kommissionen, og Storbritannien bliver nødt til at ændre reglerne, kan det koste skatteyderne over 2 milliarder pund i udbetalinger til borgere fra andre EU-lande.

- Det er helt selvfølgeligt, at vi støtter dem, der arbejder og betaler deres skatter her, men det er helt fuldstændig uacceptabelt, at vi skulle åbne vore døre for social turisme, siger Chris Grayling. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.