Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Indgreb mod asylansøgeres og flygtninges lotteri

21. Oct. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Gevinster i flygtninge og asylansøgeres lotteri med ansøgninger og valg af land bliver mindre med de forslag til fælles spilleregler, som EU-kommissionen lagde frem i dag. Med forslagene søger Kommissionen at få større sammenhæng mellem de forskellige regler for ophold og mindsket forskellene mellem landenes regler, så flygtninge og asylansøgere får en bedre behandling, og de ikke ”shopper” mellem landene for at udnytte forskelle i procedurer.

EU-kommissær Jacques Barrot understregede ved præsentationen i Bruxelles, at forslagene følger op på det, der allerede er i gang, og lægger sidste hånd på værket for at få opbygget en fælles europæisk asylordning.

- Med disse forslag fra Kommissionen tages der et stort skridt fremad i retning af bedre beskyttelsesstandarder, mere ensartede rammebetingelser og en større effektivitet og overensstemmelse mellem reglerne, sagde Jacques Barrot.

Forslagene ændrer et direktiv om procedurer ved behandling af asylansøgninger og et direktiv om betingelser for at blive omfattet af en international beskyttelse.

I dag har myndighederne i landene forskellige opfattelser af, hvad der ligger i de forskellige begreber på flygtninge- og asylområdet. Forslaget om ”Betingelser for tildeling af international beskyttelse” afklarer nogle af begreberne, så myndighederne lettere får et fælles udgangspunkt for behandlingen af ansøgninger.

De får dermed lettere ved at træffe beslutning og afgøre, hvem der har behov for beskyttelse, og hvem der ikke har. Kommissionen lægger vægt på, at forslaget samtidig fjerne nogle skillelinjer mellem forskellige grupper som flygtninge og dem, der har behov for anden beskyttelse. De ændringer berører både, hvor lang tid en person for tilladelse til at opholde sig og han eller hendes mulighed for social bistand, sundhedsydelser og muligheder for at komme ud på arbejdsmarkedet.

Også direktivet om asylprocedurer bliver ændret, så det både bliver lettere for myndighederne at administrere regler og lettere for ansøgere at få de oplysninger og råd, de har brug for.

Ansøgere har pligt til at samarbejde med myndigheder. Også det letter behandlingen af ansøgninger, der helst skal kunne klares på under seks måneder.

Der lægges også op til, at der bliver en mere fælles forståelse af, hvad der forstås ved begrebet ”et sikkert hjemland”.

Danmark er ikke med i EU’s asyl- og flygtningepolitik. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.