Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EF-domstolen: Sociale ydelser kender ikke landegrænser

24. Feb. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
EF-domstolen har den 21. februar 2008 afsagt en dom, der på ny understreger, at forordning 1408/71 om de vandrende arbejdstageres sociale beskyttelse er langt stærkere end mange medlemslande vil være ved.

I den helt korte sammenfatning siger EF-domstolen, at Østrig ikke ved tildelingen af en børnepasningsydelse kan se bort fra den ”anciennitet” som ansøgeren havde med fra Tyskland. Hvis man ved ophold i Østrig havde gjort sig berettiget til 36 måneders ydelse, så har man samme ret til 36 måneders ydelse, hvis man har haft sin moderskabs- eller faderskabsorlov delt mellem Tyskland og Østrig.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.