Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Indvandrere har ofte et job – sværere for deres børn

09. Aug. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Beskæftigelsen er generelt mindre blandt indvandrere i EU end blandt den øvrige befolkning. Men der er store forskelle mellem landene. I nogle som Østrig og Estland er forskellen på beskæftigelsen mindre end i de fleste øvrige lande. Men gælder det indvandreres børn, så tendensen klar. De har svært ved at finde job. 2. generationsindvandrere har generelt en klart lavere beskæftigelse end også de, der er flyttet til landet.

Det Europæiske Observatorium for Arbejdsforhold, EWCO, i Dublin har undersøgt beskæftigelsen og arbejdsforholdene for de forskellige befolkningsgrupper. Observatoriet er under arbejdet stødt på det problem, at landene fortolker EU’s regler om diskriminering forskelligt. Det har givet problemer, for nogle lande opfatter reglerne, så de nu ikke kan skelne mellem indvandrere og ikke-indvandrere, når de samler data. Andre lande finder, at de nu netop er nødt til at skelne. Derfor lider undersøgelsen af mangler på data.

Alligevel er der klare tendenser. Borgere fra andre EU-lande har en klart højere beskæftigelse end indvandrere fra lande uden for EU. Men også på det punkt er der forskelle. I Rumænien har 89,7 procent af kineserne et job. Det gælder kun for 27,1 procent af romaerne.

I flere lande som Holland og Belgien er der en klar tendens til, at tyrkere og marokkanere har vanskeligt ved at finde et job. I Holland var beskæftigelsen blandt borgere uden direkte udenlandsk tilknytning på 70 procent, mens borgere fra andre EU-lande havde en beskæftigelsesgrad på 66. Men for tyrkere var den nede på 54 procent og for marokkanere på 50 procent.

EU har fokus på romaernes arbejds- og leveforhold. Det slår også igennem i undersøgelsen, hvor flere lande koncentrerer sig om netop romaernes forhold. Det gælder blandt andet for den spanske undersøgelse, der fremhæver, at Spanien ikke er vant til at have stor indvandring. Spaniere er traditionelt søgt ud af landet.

Men det er ændret. I 1991 var der registreret 350.000 udlændinge i Spanien. I 2007 var antallet vokset til 4,5 millioner og 5,7 millioner i 2010 og dermed 12,5 procent af befolkningen. Spanien har som omtalt på fagligt.eu netop begrænset den fri bevægelse til det spanske arbejdsmarked for folk fra Rumænien, og det er også romaerne, der får den største opmærksomhed i det spanske bidrag til undersøgelsen.

73,2 procent af spanierne er aktive på arbejdsmarkedet. Det gælder for 44,4 procent af romaerne.

Generelt viser undersøgelsen, at arbejdsforholdene er dårligere for indvandrere end for folk uden udenlandsk direkte tilknytning. Det spanske bidrag viser, at tidsbestemte kontrakter er normale i Spanien. 30,9 procent af lønmodtagerne arbejder på sådanne vilkår. Men det gælder for 71 procent af de romaer, der har et job.

Det franske bidrag viser også, at indvandrere generelt har dårligere arbejdsmiljø. De har hyppigere end andre job, hvor de må stå op og ofte i ubekvemme arbejdsstillinger. For mændene gælder det også, at de udsættes hyppigere for røg og støv og gener med høje eller lave temperaturer og tunge løft.

Generelt har indvandrere også hyppigere arbejde uden for de normale arbejdstider. pmhOm Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.