Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Kommissionen bebuder handlingsplan for arbejdskraftens mobilitet

17. Sep. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

I slutningen af 2007 vil kommissionen fremlægge en ny handlingsplan for arbejdskraftens mobilitet, siger EU-kommissæren for det indre marked og for tjenesteydelser, Charlie McCreevy. Han talte den 14. september ved Det Økonomiske og Sociale Udvalgs møde i Porto. Hovedindholdet i talen drejede sig om de kommende initiativer for det indre marked.

Om arbejdskraftens bevægelighed på det indre marked, sagde McCreevy :

  • Lønmodtagere bruger mulighederne på det indre marked. Over 10 mio europæere er flyttet til et andet land for at arbejde.
  • Der er i en række lande stadig en forskelsbehandling på borgere fra de nye medlemslande, der kom med i 2004, og borgere fra andre EU-lande. En undersøgelse foretaget af den britiske fagbevægelse, TUC, viser at der ”så godt som ingen negative konsekvenser er ved at åbne fuldt ud for de nye landes folk, men at værtslandet tværtimod vinder ved indvandringen i form af højere lønninger og højere beskæftigelse” McCreevys henvisning gælder den rapport som TUC udarbejdede 19. juni 2007 med konklusionen: Indvandring skaber ikke arbejdsløshed og holder ikke lønningerne nede. Indvandrede arbejdstagere bidrager mere med skattebetaling end de modtager i tjenesteydelser. Hele TUC-rapporten kan læses her.
  • Der kommer en handlingsplan for arbejdskraftens mobilitet ved årets udgang.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.