Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Høring om havpolitikken gælder også søens arbejdspladser

16. Apr. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Folketingets Europa-Udvalg holder tirsdag den 24. april en høring om EU-Kommissionens Grønbog om den fremtidige havpolitik. Høringen finder sted med udgangspunkt i Kommissionens grønbog om havpolitikken, og der er i Grønbogen afsnit som vedrører arbejdsmarkedspolitikken. Det gælder beskæftigelsen af søfarende fra tredjelande, EU-medlemskab af FN´s internationale søfartsorganisation IMO (International Maritime Organization), oprettelsen af et EU-skibsregister samt oprettelsen af en EU-kystvagt. Herudover ønskes en debat om, hvorvidt international trafik, uanset flag, mellem to EU-lande skal undergives EU-regulering og ikke international regulering.

 

Folketingets høring er et led i den høringsproces, som EU-kommissionen har iværksat. Den løber frem til udgangen af juni 2007. Oplysninger om høringen og indsendelse af høringssvar findes her.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.