Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU-kommissionen: Fri bevægelighed giver få problemer

18. Nov. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen offentliggør i dag en rapport om den fri bevægelighed, der viser, at de nye landes optagelser i EU ikke har givet større problemer. Der er hverken sket alvorlige forstyrrelser på arbejdsmarkederne, kun få pres på lønninger, og folk har ikke forladt deres hjemlande i større omfang. Der kommer langt flere til de enkelte EU-lande fra folk uden for EU end inden for de 27 landes grænser.

EU-kommissionen finder på den baggrund, at de sidste fire lande, der stadig har restriktioner for den fri bevægelighed over for de første otte nye lande, bør ophæves, og at restriktioner over for Rumænien og Bulgarien følge efter. Dropper landene restriktionerne, ventes det sorte arbejde at gå ned, fordi mange indvandrere arbejder sort.

Danmark, Belgien, Tyskland og Østrig har stadig restriktioner over for den fri bevægelighed fra de otte lande, der var i den første gruppe med Polen, de baltiske lande, Tjekkiet og Ungarn i spidsen. Inden nytår skal landene meddele, om der fortsætter med at have de særlige ordninger. Hvis de meddeler, at der er behov for yderligere tid til at tilpasse sig den ny situation, kan de fortsætte med restriktionerne frem til april 2011.

Flere lande har restriktioner over for Rumænien og Bulgarien. Det gælder både krav til arbejdstilladelser og områder, de kan arbejde i restriktionerne kan fortsætte i to år længere end over for de otte.

Frem til januar kom der flere rumænere og bulgarere til de 15 gamle EU-landene. I 2003 levede 0,2 procent af borgerne fra de to lande i et af de 15 EU-lande. I 2007 var det 0,4 procent. Borgere fra de otte øvrige nye lande var da oppe på 0,5 procent.

Storbritannien, og Irland har fået mange indvandrere fra Polen, Litauen og Slovakiet, mens rumænere er søgt til Italien og Spanien.

Bevægeligheden mellem de nye lande er dog større end mellem de nye lande og de gamle.


ØST eller vest – Hjemme bedst

En ny undersøgelse fra Dublin-instituttet for levevilkår viser, at europæerne prioriterer den fri bevægelighed højt. 53 procent mener, at retten til at rejse og søge job i et andet land er det, der tæller mest i det europæiske samarbejde og mere end euro’en og de sikkerhedspolitiske spørgsmål.

Halvdelen af europæerne mener, at den fri bevægelighed er god for økonomien. Men der er også en betydelig frygt for at rejse. Konklusionen er, at ude er godt, hjemme er bedst.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.