Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Klar besked til Folketinget: Metock-dommens principper står fast

16. Apr. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Folketingets EU-konsulent har sendt Europa-udvalget et notat, der kommenterer Europa-Parlamentets vedtagelse af en såkaldt initiativ-betænkning med kritik af medlemslandenes manglende gennemførelse af opholdsdirektivet. Initiativbetænkningen blev vedtaget før påske.

EU-konsulenten understreger, at vedtagelsen af initiativbetænkningen ikke i sig selv har retlige konsekvenser.

Konsulenten konkluderer: "Imidlertid kan det overvældende flertal bag betænkningen tages som et klart udtryk for, at Parlamentet ønsker at fastholde det gældende opholdsdirektiv, bl.a. med det indhold, som er præciseret i Metock-dommen. Med andre ord må det anses som helt usandsynligt, at der inden for en overskuelig fremtid vil blive vedtaget en skærpelse af opholdsdirektivet i forhold til reglerne om EU-borgeres familiesammenføring med tredjelandsstatsborgere. Opholdsdirektivet er nemlig vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure, hvor Europa-Parlamentet er medlovgiver. En eventuel ændring af direktivet kræver derfor – ud over det kvalificerede flertal i Rådet - at der er flertal i Parlamentet."

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.