Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Nyt EU-udspil om udlændinge går i dansk retning

02. Jul. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den danske regering kan glemme alt om at få EU’s regler for udlændinge lavet om. De bliver som de er. Men et papir til forståelse af reglerne i opholdsdirektivet, som EU-kommissionen vedtog i dag, kommer regeringen i møde på flere punkter.

EU’s kommissær for retlige anliggender, Jacques Barrot, sagde da også på et pressemøde i Bruxelles, at Kommissionen havde haft mange møder med den danske regering, og at man var kommet langt.

- Vi vil fortsætte dialogen med Danmark og se, om der er problemer, sagde Jacques Barrot.

I Bruxelles hedder det dog, at Danmark var det første land, der tog fat på sine regler for udlændinge, da EF-domstolen sidste sommer kom med en stærkt omdiskuteret afgørelse. Regeringen indgik allerede i efteråret en aftale med Dansk Folkeparti. I aftalen hedder det, at regeringen vil efterleve sommerens stærkt kritiserede Metock-dom fra EF-domstolen og indrette forholdene for udlændinge efter dommen. Regeringen har diskuteret papiret med EU-kommissionen.

Regeringen erkender i papiret, at det efter Metock-dommen ikke længere er muligt at stille krav om, at en borger fra et land i EU har haft lovligt ophold for at få familiesammenføring med en borger, der opholder sig lovligt i et EU-land. Men regeringen og flere andre EU-lande var ikke glade for at måtte erkende det.

Danmark og ti andre lande måtte således efter dommen ændre politikken for udlændinge, og Kommissionen har diskuteret forståelsen af EU-reglerne og forståelsen af dommen med de enkelte lande.

Det er et papir, der forklarer reglerne, som EU-kommissionen kom med i dag. Det er ikke retligt bindende, men går alligevel langt med fortolkninger af, hvordan landene skal indrette sig. Da EU-kommissionen overvåger, at landene følger reglerne, har Kommissionens fortolkninger derfor stor betydning.


Ingen faste krav til økonomi

Regeringen har været bekymret for, at udlændinge, der ikke har en ordentlig indkomst eller pengepungen i orden, kommer til at koste skatteyderne penge. Regeringen og Dansk Folkeparti er i deres papir enige om, at der må være krav om, at udlændingene kan forsørge sig selv.

Kommissionen finder dog, at der ikke må være et fast kriterium for, hvad der ligger i at forsørge sig selv. Jacques Barrot påpegede, at der ikke må være et beløb, som en person har i tegnebogen eller på bankbogen. Der kan heller ikke stilles krav om, at der er en arbejdsindkomst.

Hvis en person reelt søger arbejde, kan han eller hun ikke bare afvises, selv om økonomien ikke er for god. Der må tages individuelle hensyn i de enkelte sager. Der kan også være personer, der har masser af penge, men alligevel kan afvises, hvis pengene kommer fra for eksempel prostitution eller tiggeri.


Lande må ikke forfølge bestemte grupper

Kommissionen lægger på en række punkter vægt på, at de enkelte medlemsstater selv bedømmer de enkelte sager og ikke bare stiller faste kriterier op. Den enkeltes forhold må undersøges.

Det gælder også for kriminelle, som ikke bare kan udvises, fordi de har gjort et eller andet, som for eksempel har givet et år i fængsel.

Kommissionen erkender, at der er folk, som gifter sig proforma. Sådanne ægteskaber mener også Kommissionen er fup og svindel. Medlemslandene kan derfor undersøge, om et ægteskab er arrangeret for at give ret til at opholde sig i et land.

I Irland gifter mange sig med folk fra Pakistan og Estland. Kommissionen slår fast, at Irland ikke af den grund må tjekke estere og pakistanere særlig grundigt. I Danmark lægger regeringen og Dansk Folkeparti i deres papir op til, at der bliver stikprøver på folk, selv om det ikke umiddelbart ser ud til, at der er problemer.

Stikprøver er lovlige, sagde Jacques Barrot, men ikke systematisk kontrol af forskellige nationaliteter eller etniske grupper. Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, V, udtalte i dag, at hun netop ikke ser de danske stikprøver som en systematisk kontrol.

Ministeriet vil nu gennemgå Kommissionens papir nøje og søge at få det op på et rådsmøde for de 27 landes ministre efter sommerferien. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.