Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Birthe Rønn kæmper videre mod Metock-dom

22. Sep. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech kæmper videre i EU for at få ændret direktivet om retten til familiesammenføring. På et rådsmøde for EU-landenes justits- og integrationsministre i går måtte den danske minister dog igen erkende, at en ændring af direktivet ikke står for døren. Selv om flere landes ministre er enige med Rønn Hornbech i, at EF-domstolens såkaldte Metock-dom har ændret retstilstanden, er der ikke støtte til at få direktivet ændret her og nu.

Birthe Rønn Hornbech sagde på et pressemøde efter ministrenes samling, at hun stadig mener, at dommen er et problem, fordi den giver ret til familiesammenføring med indvandrere, der opholder sig illegalt i et EU-land.

- Men vi er ikke der, hvor direktivet laves om, sagde Birthe Rønn Hornbech.

Hun står dog ved en aftale med Dansk Folkeparti om at kæmpe for at få direktivet ændret.

- Og jeg skal gøre forsøget, når muligheden er der, sagde ministeren.

Indtil da retter hun øjnene mod misbrug af reglerne for familiesammenføring. Nok er retstilstanden nu sådan, at et land ikke kan kontrollere alt i en enkelt sag om familiesammenføring. Men er der noget, der tyder på systematisk misbrug, kan myndighederne gå ind i sager. Ser det for eksempel ud til, at det er en bestemt gruppe, der bliver ført sammen, eller folk fra bare en enkelt arbejdsgiver i udlandet, så vil man kikke på det.

Birthe Rønn Hornbech hæfter sig også ved, at misbrug af reglerne kan indberette til Kommissionen. Den kommer til at tage sagen op, hvis det tyder på, at der er systematisk bedrageri og misbrug i EU-landene. Og Kommissionen må så tage det op med Rådet, hvor den danske minister er parat til at gå videre.


EU må ikke være en kattelem

Integrationsministeren måtte også erkende, at der er forskellige holdninger til asyl- og flygtningepolitikken i EU. Hun var enig i den generelle linje, at den fri bevægelighed var et gode. Den krævede blot en strammere indvandrerpolitik, end nogle lande førte.

- Vi følger det meget nøje. Er man for blød, underminerer man den fri bevægelighed. Den fri bevægelighed er for EU-borgerne og ikke en kattelem for andre, sagde Birthe Rønn Hornbech. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.