Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Nyt EU-forsøg på at flytte lønmodtagerne

10. Dec. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen forsøger igen at sætte skub i mobiliteten i EU. Omkring to procent af borgerne i de 27 lande bor og arbejder i et andet EU-land, og det finder Kommissionen er for lidt. Folk møder en række vanskeligheder, når de søger udfordringer i andre lande, påpegede EU-kommissær Vladimir Spidla, da han mandag lagde 15 nye forslag frem på et pressemøde i Bruxelles.

- Det er usikkerheder om forholdene og rene forhindringer, der gør, at folk ikke bevæger sig mellem arbejdsmarkederne. Vi foreslår derfor, at både de nationale myndigheder, regionale og lokale instanser tager fat på problemerne, sagde Vladimir Spidla.

Til de 15 forslag i Kommissionens ny handlingsplan hører, at de sociale sikringsordninger bliver samordnet bedre. Vladimir Spidla slog atter fast, at det ikke drejer sig om at harmonisere reglerne, men folk møder administrative problemer både, hvis de får sociale problemer og problemer med helbredet.

- Men 30 procent af borgerne i EU har nu et EU-sundhedskort, sagde Vladimir Spidla, der erkendte, at de forskellige sundhedssystemer også er et af problemerne, men at sundhedskortet hjælper de, der er i et andet land i en kortere periode.

Et elektronisk forsikringskort for sundhed vil gøre det mindre besværligt for den vandrende arbejdskraft, og Kommissionen ønsker også, at det administrative besvær bliver mindre på det sociale område. Et særligt netværk af nationale eksperter bliver uddannet i at forstå de forskellige landes systemer, og det samarbejde bliver styrket.

Kommissionen lægger op til, at det bliver lettere at få sikkerhed for pensionsordninger, når borgere flytter mellem lande. I sidste uge opgav det portugisiske EU-formandskab imidlertid at komme igennem med et forslag, der blot skulle sikre folks supplerende pensioner. Tidligere formandskabet havde opgivet at få det grænseoverskridende med i forslaget, der dermed allerede var et stærkt begrænset forslag.

Vladimir Spidla erkendte, at det måske var lidt optimistisk at have et nye, mere ambitiøse forslag med allerede ugen efter.

- Men vi havde på rådsmødet altså kun problemer med et land (Tyskland), og det var kun et problem (hvor lang tid, man skulle være ansat, før man blev en de af pensionsordningerne). Vi kan ikke sige, at de problemer er uløselige, sagde Vladimir Spidla.

Et problem, som mange møder, er, at de ikke får deres uddannelser anerkendt. Kommissionen agter både at øge samarbejdet med medlemslandene både om at uddannelser anerkendt, fremme de særlige europass, bruge penge fra socialfonden til uddannelsesformål og få myndighederne til nat fjerne skrankerne, der hindrer den fri bevægelighed.

EU har en særlig jobservice, EURES, hvor 1,4 millioner ledige job er registreret i de forskellige medlemslande. Systemet skal udvikles videre, og EU vil støtte særlige jobdage, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere kan mødes i en række byer på den samme dag. I år deltog 200 byer i arrangementet, der samlede 200.000 lønmodtagere og arbejdsgivere, der manglede arbejdskraft.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.