Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EF-domstolen navngiver i den frie bevægeligheds navn

14. Oct. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EF-domstolen har i dag pålagt Tyskland at acceptere det navn, som en dreng fik i Danmark. Den tyske praksis har hidtil ikke accepteret dobbelte efternavne som Larsen-Jensen eller Grunkin-Paul, som drengen skulle hedde.
Drengens forældre boede og arbejdede i Danmark, da drengen blev navngivet med det dobbelte efternavn, Grunkin fra faderen, og Paul fra moderen. Hjemme i Tyskland sagde myndighederne nej til den kombination. Forældrene gik til domstolene, der spurgte dommerne i Luxembourg.

EF-domstolens svar er meget klart. Den fri bevægelighed betyder, at gør man noget lovligt i et land, kan det ikke bare laves om i et andet land. Dommerne finder, at Tyskland ikke argumenterede overbevisende for, at dobbeltnavnet, der ikke gav problemer i Danmark, er til skade for noget som helst i Tyskland. Derimod ville det være fatalt for drengen, hvis de tyske myndigheder gav ham et andet efternavn end det, han fik ved dåben og dermed er registreret med på dåbsattester og andre papirer.

Domstolen lægger vægt på unionsborgerskabet og den enkelte ret til frit at færdes i hele EU-området. Otte lande havde afgivet indlæg for domstolen. Sagen var så principiel, at den blev afgjort af domstolens såkaldte Grand Chamber, en særlig samling af retsformænd og de mest erfarne dommere.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.