Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Østrigs faglige frygter social dumping efter jobkort til udlændinge

19. Aug. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den østrigske faglige landsorganisation, ÔGB, frygter for stigende social dumping, efter regeringen vil give uddannede udlændinge et særligt jobkort, så de kan arbejde i landet. ÖGB’s formand, Erich Foglar mener, at kortet må tilpasses, så det ikke ødelægger kampen mod løn- og social dumping.

De faglige organisationer accepterede ifølge Eurofound i oktober sidste år, at der blev indført særlige jobkort for udlændinge, men fik som modydelse, at der blev indført en lov mod løn og social dumping. Det særlige østrigske arbejdskammer har også betænkeligheder. Arbejdskammeret med både arbejdsgivere og lønmodtagere havde foretrukket, at der nu i første række blev skaffet job til ledige, der allerede bor i Østrig frem for at åbne grænserne for nye udlændinge, der søgte job i landet.

Østrig er et af de lande i EU, der har færrest arbejdsløse. Arbejdsgiverne finder, at der er mangel på arbejdskraft inden for flere områder. De har derfor været aktive i forberedelsen af de nye jobkort, der har fået betegnelsen ”Røde-Hvide-Røde kort”. Også den internationale organisation for migration, IOM, har deltaget i arbejdet, og ordningen har som udgangspunkt haft reglerne for arbejdsattester i Canada og Australien.

Krav om en ordentlig løn

Østrig har hidtil haft en særlig kvoteordning for udlændinge. Den var i 2010 på 2.450 personer, og der er også krav om kvalifikationer og en mindsteløn på mindst 2.466 euro om måneden.

For fremtiden bliver det først og fremmest folks uddannelsesmæssige kvalifikationer, der afgør, om udlændinge uden for EU og også bulgarere og rumænere, der endnu ikke er omfattet af EU’s åbne indre grænser, kan arbejde i Østrig.

De nye bestemmelser åbner for udlændinge, der har stor viden og høje kvalifikationer; fagligt uddannede personer inden for områder, hvor der mangler arbejdskraft; og andre såkaldte ”nøglearbejdere”. Endelig åbnes der for udlændinge, der har uddannet sig på universiteter i Østrig og også for særlige selvstændige.

Opfylder en udlænding med stor viden og høje kvalifikationer alle betingelser til fuldkommenhed, scorer han eller hun 100 point. Opnår personen mindst 70, er der mulighed for at få indrejse og søge job i et halvt år. Lykkes det, kan personen få sit Røde-Hvide-Røde kort og arbejde uden yderligere kontrol.

Folk med faglige uddannelser inde for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft, kan score 75 point og skal opnå 50 ligesom særlige nøglearbejdere for at få adgang til arbejdsmarkedet. De skal også have en løn, der er mindst minimumslønnen inden for den kollektive aftale, der gælder på området.

Andre nøglearbejdere skal score mindst 50 ud af 70 mulige point. For dem er der samtidig særlige krav til lønnen. Udgangspunktet er den maksimale ydelse under det sociale system, ASVG, der er på 4.200 euro (ca. 31.300 kr.). Unge under 30 år skal have mindst 50 procent af beløbet, og de over 30 skal op på mindst 60 procent. Der er samtidig særlige krav, der i realiteten betyder, at de ikke kan få job, hvis der er ledige østrigere på området.

Udlændinge, der er uddannet på universiteter i Østrig, kan blive i landet i seks måneder og søge job. Får de et på et kvalificeret område, der svarer til deres uddannelse, skal lønnen være på mindst 45 procent af ASVG.

De selvstændige får et kort, hvis de har kapital med til Østrig eller skaber job i landet.

De nye regler træder i kraft til maj næste år. Det ventes, at der årligt bliver udstedt omkring 8.000 kort. I de senere år er 35.000 personer årligt kommet ind i Østrig. To ud af tre er fra andre EU-lande. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.