Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

2,3 millioner polakker søgt bort – får dårlige job

25. May. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

I maj 2002 var der 2000 polakker i Irland. I slutningen af 2007 havde 200.000 polakker søgt til Irland først og fremmest for at arbejde. Irland var sammen med Storbritannien og Sverige de første lande, der åbnede for indvandring fra de otte lande, der blev medlemmer af EU i 2004. De tre lande modtog derefter langt flere indvandrere fra landene. Før udvidelsen havde de tre lande kun 12,1 procent af de polakker, der var rejst ud. Efter åbningen strømmede polakkerne til de tre lande, så 42,6 procent af de udrejste polakker over 15 år nu boede i de tre lande.

Storbritannien virkede som en magnet, viser en ny bog om indvandringen af arbejdskraft fra de nye medlemslande. Den polske samfundsforsker, Agnieszka Fihel, har skrevet et afsnit om den polske udvandring. Afsnittet viser, at i 2002 var der 24.000 polakker i Storbritannien. I slutningen af 2006 nåede tallet op på 580.000 og året efter 690.000 migrerede polakker.

Hun siger, at det sproglige og kulturelle spiller en stor rolle. Men først og fremmest er polakkerne rejst derhen, hvor de kunne få arbejde. Og det kunne de i Storbritannien. Men også Norge har haft efterspørgsel efter arbejdskraft og reelt modtaget flere polakker end Sverige.

I alt 2.270.000 polakker var i slutningen af 2007 flyttet fra deres hjemland, og 1.860.000 af dem var rejst til et EU-land.

Trods restriktioner rejste mange også til Tyskland. Men Tyskland havde allerede i 2002 allerede 294.000 polakker boende. I slutningen af 2007 var Tyskland hjemsted for 490.000 polakker.


Også veluddannede rejser – og unge flygter bort

Langt hovedparten af migranterne fra de nye medlemslande er polakker. I begyndelsen var det især polakker med dårlig uddannelse eller ingen uddannelse, der rejste. Men efter optagelsen i EU og den større åbning for indvandring er det nu en række faggrupper, der søger væk. Men fælles er, at det er de yngre, der søger væk fra Polen.

Samlet er det 2,8 procent af den polske befolkning, der er rejst ud af landet. Men i aldersgruppen 25-29 år er det hele 9,3 procent. I gruppen af 20-24-årige har 8,8 procent forladt landet. Da nogle polske områder har større udvandring end andre, rammer det en række også større byer. I flere byer med over 100.000 indbyggere har mellem hver fjerde og femte ung mellem 25 år og 29 år forladt byen.

Agnieszka Fihel, der også forsker i befolkningsudvikling, peger på, at det får betydning for sammensætningen af befolkningen også på længere sigt.

- Vi kæmper i EU med en stor ældrebefolkning og for få unge. Men hvis de udvandrede ikke kommer tilbage, så kommer der til at mangle endnu flere unge, for de udvandrede er jo i den alder, hvor de føder børn, siger hun.


 

Krav om dyr registrering i Storbritannien

Selv om Storbritannien åbnede for indvandring fra de nye EU-lande, var arbejdsmarkedet ikke frit tilgængeligt. Myndighederne krævede registrering. Og det var ikke gratis. Det koster omkring 114 euro at få en godkendelse (ca. 850 kr.). Og mister man arbejdet, kræver det en ny registrering, siger Jason Heynes fra University of Birmingham, der i bogen har skrevet et afsnit om indvandringen til Storbritannien.

Før det blev lovligt at arbejde, kom mange polakker til Storbritannien som turister og tog illegale job. Efter det blev lovligt, arbejder en del stadig illegalt for at spare registreringen. Men det er især i de dårligt betalte job.

Og det er ofte i brancher med lave lønninger, indvandrerne arbejder, selv om spredningen i jobbene bliver større. Den samme tendens findes i Danmark.


FAOS: Polakker er avisbude og rengøringsassistenter

Det danske forskningsinstitut FAOS har undersøgt polske arbejderes forhold i København. I en større undersøgelse, der er finansieret af Beskæftigelsesministeriet og LO, har FAOS interviewet 500 polakkers arbejdsforhold i Storkøbenhavn. Undersøgelsen viser, at hovedparten har slået sig ned og kun af og til tager til Polen.

44 procent bor sammen med en partner, og 15 procent har børn. Det er ikke kun mænd, der arbejder. Den største del af polakkerne arbejder i lavtlønsjob. 14 procent som avisbude, 30 procent inden for rengøring og 14 procent har lager- og fabriksarbejde.

27 procent er ansat inden for bygge- og anlæg og får normalt en klart lavere løn end danske kolleger. I gennemsnit er den 30 procent lavere.

Kun en mindre gruppe har job, der kræver en uddannelse. Polakker i den gruppe arbejder som sygeplejersker, som ingeniører eller typisk også som receptionister. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.