Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Polonia i Oslo - Polske indvandrere kommer for at blive

27. Sep. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Fafo - det norske institut for arbejdsliv og velfærdsforskning, som ejes delvist af fagbevægelsen er kommet med et spændende studie af arbejds- og levekår blandt polakker i det norske hovedstadsområde. Fafo har brugt nye statistiske metoder til at få et bedre overblik over indvandrergruppen, som ellers har været svær at undersøge.

Den nye rapport er på 110 sider, og den besvarer centrale spørgsmål, om hvordan indvandrerne oplever arbejdslivet i Norge. Hvem er de og hvor kommer de fra? Hvorfor er de kommet til Norge, og hvor længe regner de med at blive? Hvilken slags arbejde og løn har de, hvordan forholder de sig til norske fagforeninger, og i hvilken grad får de adgang til velfærdsgoder i Norge? Rapporten viser nogle af de udfordringer, som norske myndigheder og de polske indvandrere i Norge står overfor på det åbne europæiske arbejdsmarked.

Fra rapporten: De allerfleste polakker, som er kommet til Norge, ser opholdet som noget langvarigt eller permanent. Der arbejder for tiden ca. 50.000 polske arbejdere i Norge, og de fleste har været dér i mere end et år. Kun ca. halvdelen arbejder i legale virksomheder. Resten er i en gråzone eller udelukkende på et illegalt marked. Det sorte arbejdsmarked er i vækst i Norge i disse år. Mange har fået råd til hjælp i huset, og her står polakkerne klar. De fleste illegale jobs findes indenfor rengøring. Norske virksomheder, f. eks. inden for byggeriet, har derimod i reglen ordnede forhold, også for udlændinge. Det gælder for fire ud af fem polakker, som er ansat i norske virksomheder. Som i Danmark udsætter udlændinge i Norge sig for en betydelig risiko ved at ”leve sort”, for skattebetaling er indgangsbilletten til sundhedstjeneste, sygedagpenge og børnepasning.


 

Muligheder for faglig organisering


I et særligt afsnit ser sociologen Line Eldring på faglig organisering blandt polakkerne i Oslo. Det er svært men muligt at organisere de nye kolleger, konkluderer hun på baggrund af erfaringer inden for det norske ”Fellesforbundet”. De ideologiske barrierer mod faglig organisering er ikke store, og mange polakker - også uorganiserede - mener, at medlemskab kunne være nyttigt, når man arbejder i Norge. Der er positive erfaringer hos mange af dem, som allerede er medlem af en fagforening, og mange polakker oplever en presset situation på deres job. Så ifølge Line Eldring taler meget for, at flere kunne se en interesse i at organisere sig, og at de kan se et fagligt medlemskab som et springbræt til ”det gode arbejdsliv” i Norge.

Lave lønninger


En ny rapport fra FAOS - Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier ved Københavns Universitet viser, at mange arbejdsgivere gerne vil sikre sig, at deres østeuropæiske ansatte for ordnede løn- og arbejdsvilkår. Således fortæller 36 % af bygge- og anlægsvirksomhederne, at de selv har taget kontakt til fagforeningerne, da de ansatte østeuropæere. Men store dele af de udenlandske arbejdere går til mindsteløn.

Rapporten er lavet for Dansk Byggeri, 3F, TIB og Malerforbundet, og den ser på forholdene for østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægsbranchen.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.