Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Frankrig afviser kritik af udvisninger af romaer

26. Aug. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den franske præsident, Nicolas Sarkozy, afviste efter regeringens første kabinetsmøde efter sommerferien, at udvisningen af hundredvis af romaer strider mod EU-regler. Præsidenten slog fast, at udvisningerne og hjemsendelserne fortsætter, efter over 100 såkaldt illegale lejre er opløst. Men EU-kommissionen er alligevel bekymret over udviklingen i Frankrig og visse andre lande.

Næstformand i EU-kommissionen Viviane Reding sagde i går, at hun følger udviklingen nøje, og at det er helt afgørende, at romaerne bliver integreret i medlemslandene. De er en vigtig del af EU’s befolkning.

- På den baggrund har jeg med stor opmærksomhed og en vis bekymring fulgt de senere dages udvikling i Frankrig og den debat, der er opstået i andre lande, sagde Viviane Reding.

Hun anerkender, at det er medlemslandene, der selv er ansvarlige for lov og orden, og at der er sikkerhed for borgerne. Men medlemslandene må også respektere den fri ret til bevægelighed i EU, regler for ikke-diskriminering og de fælles værdier. Til dem hører de grundlæggende rettigheder.

- Det er klart, at de, der bryder love, må imødese konsekvenser. Det er lige så klart, at ingen må forfølges blot for at være romaer, sagde Viviane Reding.

EU-kommissionen kommer i næste uge med en analyse af udviklingen i Frankrig. Den overvejer også, hvordan den skal forholde sig til et møde i begyndelsen af september, som Frankrig har inviteret flere lande og også EU-kommissionen til, og hvor spørgsmålet om romaerne kommer op.

Kommissionen understreger, at romaer fra Bulgarien og Rumænien har samme ret til fri bevægelighed som andre borgere, og samme ret til at søge og tage arbejde i et andet land. Bulgarere og rumænere er dog stadig underlagt visse begrænsninger i enkelte lande, men de har fulde rettigheder i 14 andre lande herunder Danmark. I blandt andre Tyskland og Frankrig stilles der især krav om en arbejdstilladelse. Først fra 2014 har bulgarere og rumænere generelt samme rettigheder som borgere fra andre lande til at bevæge sig helt frit.

Den franske premierminister, Francois Fillon, har sendt et brev til EU-kommissionens formand, José Manuel Barroso, hvori han beder Kommissionen om at forbedre koordineringen af politikken omkring romaerne med myndighederne i Bulgarien og Rumænien.

Frankrig har ifølge BBC udvist 10.000 romaer det seneste år. Det gælder romaer, der har været i landet i over tre måneder og dermed ikke længere opfylder EU’s betingelser for ophold.

Se seneste lukninger af lejre fører til, at Frankrig vil have sendt yderligere omkring 950 romaer tilbage til deres hjemlande i slutningen af måneden.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.