Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Sæsonarbejde og udstationering inden for firmaer i modvind

11. Oct. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

To omdiskuterede forslag kom i hård sø under justits- og integrationsministrenes møde i Luxembourg. Både et forslag fra EU-kommissionen om udstationering af højt kvalificerede ansatte i egne virksomheder i andre lande og et forslag om lettere adgang for sæsonarbejdere fra tredjelande mødte hård modvind fra en række lande.

Det belgiske EU-formandskab måtte efter mødet konstatere, at flere ministre ønskede, at følgerne for de nationale arbejdsmarkeder blev undersøgt.

Konklusionerne fra mødet var, at adskillige ministre også ønskede større fleksibilitet i forhold til den tid, folk kunne være udstationeret og arbejde som sæsonarbejder. Kommissionen foreslår tre års udstationering og en periode på seks måneder for sæsonarbejde.

Sæsonarbejde

Kommissionen ønsker med forlaget om sæsonarbejde at gøre det lettere for folk fra lande uden for EU at tage arbejde på områder, som defineres som sæsonarbejde. Det gælder inden for landbruget, turistområdet. Kommissærerne for justits og indre anliggender er nået frem til, at der bliver behov for ufaglært arbejdskraft i de kommende år. En række job ønsker europæerne ikke at tage, og det gælder inden for landbruget og turistjob, der er tidsbestemte.

Det strider mod beregninger, som kommissærerne for undervisning og arbejdsmarkedet lægger frem gang på gang. Her hedder det, at der bliver mangel på kvalificeret arbejdskraft, og at de ufaglærte går en hård tid i møde. Det blev påpeget af flere ministre.

Både den østrigske og tjekkiske regering havde på forhånd indsendt udtalelser, der talte imod forslaget. Det østrigske indlæg stillede spørgsmål ved selve forslaget. Flere lande støttede østrigerne i, at det var et spørgsmål, om det ikke var landene selv, der fastlagde sådanne forhold.

Dertil kom selve indholdet. Flere lande støttede østrigerne i, at det kunne betyde social dumping, hvor udlændingene gik til andre løn- og arbejdsforhold end landets egne arbejdere. Spørgsmålene om overenskomster var ikke afklarede.

Endelig tog flere ministre også de sociale forhold og den sociale dækning op.

Udstationering inden for en virksomheds afdelinger i andre lande

Behov for kvalificeret arbejdskraft er anerkendt i EU. Et forslag med de såkaldte Bluecards er vedtaget.

Det ny forslag skal lette udstationering af ledere og kvalificerede medarbejdere til selskaber og afdelinger inden for koncerner.

Også dette forslag mødte modstand i Rådet. Flere ministre fandt også her, at det var iop til de enkelte lande at fastsætte regler, og at konsekvenserne for arbejdsmarkederne var uklare.

Begge forslag hører under de områder, hvor Danmark har undtagelser.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.