Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Omstridte EU-regler for sæsonarbejde trækker ud

19. Mar. 2012 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

19.03.2012 Europa-Parlamentets behandling af et omstridt forslag til regler for sæsonarbejde trækker ud. Et udvalg i parlamentet skulle have behandlet forslaget i morgen, men EU-Kommissionen er tilsyneladende i gang med at korrigere nogle tekniske juridiske fejl i forslaget, så en debat i Europa-Parlamentets udvalg for retlige og indre anliggender er udskudt til april eller maj.

Parlamentets ordfører, Claude Moraes, fra det britiske Labour-parti forsøger at få flere sociale garantier ind i forslaget. Moraes håber imidlertid at få en hurtig vedtagelse i Europa-Parlamentet og en aftale med rådet. Debatten i udvalget kunne have givet ham et fingerpeg om, hvordan andre grupper i parlamentet ser på en bedre social beskyttelse og undgåelse af social dumping gennem sæsonarbejde.

Moraes har haft kontakt til ministerier i de enkelte lande. Selv om der er forskellige opfattelser tror han, at der er mulighed for kompromiser.

Forslaget til regler for sæsonarbejder er omstridt, fordi EU-Kommissionen åbner for en lettere adgang til sæsonarbejde for folk uden for EU. Der er især inden for landbruget, byggeriet og turistsektoren, at udlændinge får arbejde for en periode. EU-Kommissionen åbner for job i op til et halvt år, hvis folk fra tredjelande har en arbejdskontrakt.

EU-Kommissionen finder, at der bliver stigende behov for at få udenlandsk arbejdskraft i takt med, at demografiske ændringer slår igennem, og der bliver færre unge i Europa. Med over 23 millioner arbejdsløse i EU peger både fagbevægelsen og også dele af erhvervslivet på, at det i første række gælder om at få dem i arbejde.

Samtidig er det først og fremmest folk med korte eller ingen uddannelse, der er hårdest ramt af arbejdsløsheden, og det er især folk uden uddannelse, der søger til Europa for at arbejde. Dermed bliver det endnu sværere for de arbejdsløse at få et job.

EU-Kommissionen peger på, at der er behov for kvalificeret arbejdskraft, og at sæsonarbejde er en mulighed. Fra andet hold hedder det, at nyuddannede akademikere nu også har svært ved at få arbejde og ofte tager job, de er overkvalificerede til. Samtidig er der ordninger som ”blå kort”, der giver kvalificerede fra 3. lande muligheder for arbejde.

Fra fagligt hold er det også påpeget, at direktivet taler om sæsonarbejde. Året er inddelt i fire årstider, derfor er et halvt år, som direktivet taler om, ikke en sæson. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.