Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Landets love gælder også på boreplatform

17. Jan. 2012 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

17.01. 2012 EU-domstolen har i en hollandsk sag fastslået, at lønmodtagernes rettigheder i et land også gælder på de faste eller flydende boreplatforme, der arbejder på landets kontinentalsokkel. Der er ikke tale om et lovløst ingenmandsland, men en del af nationalstaten, og folk, der arbejder sådanne steder, skal forsikres som arbejdstagere på arbejdsstedet, ikke på opholds- eller bopælsstedet.

Det var en hollænder, der arbejde på en gasboreplatform ud for den hollandske kyst, der fik nægtet sygedagpenge, fordi han var flyttet til Spanien. Den obligatoriske lønmodtagerforsikring gjaldt ifølge de hollandske regler kun for folk med fast bopæl i Holland, men det strider mod reglerne om arbejdskraftens fri bevægelighed, siger EU-domstolen i den første afgørelse i 2012.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.