Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Afviser problemer i dagpenge til polakker

30. Aug. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Hverken socialdemokrater eller SF deltager i hetzen mod polakker, der får dagpenge i Danmark. Modtagerne er registreret og har arbejdet fuldt lovligt. Derfor har de også ret til at modtage samme hjælp som danskere.

Ole Christensen, socialdemokratisk medlem af Europa-Parlamentet, ser større problemer i, at langt flere udlændinge arbejder i Danmark til lønninger og arbejdsforhold, der er ren social dumping. Det er oftest folk, der ikke er registreret og ikke følger spilleregler.

- Vi skal lige sætte tingene i relation til virkeligheden. Det hedder, at der er tale om en syvdobling af antallet af østeuropæere på dagpenge. Men samlet er det altså 575 personer, der får dagpenge. De har arbejdet, som de skal. Og de skal altså være til rådighed på arbejdsmarkedet. Er de forhold i orden, så er den ingen problemer. Og det må vi altså antage, at de er, siger Ole Christensen.

Det var Venstres Jens Rohde og Bendt Bendtsen, K, der tog spørgsmålet om især polakkernes brug af de sociale systemer og dagpengesystemet op i medierne. Jens Rohde sagde til Berlingske, at han var tilhænger af arbejdskraftens fri bevægelighed. Men han mente, man skulle se på, om der var utilsigtede virkninger af de nuværende regler. De to medlemmer af Europa-Parlamentet vil retten en henvendelse til EU-kommissionen og desuden få etableret et møde med EU-kommissær László Andor. Her vil de tage den sociale dumping op.

- Social dumping er, når EU-borgere spekulerer i at opnå skatteyderbetalte ydelser i et andet land, der er højere end tilsvarende ydelser i deres eget land. Eller som i nogle tilfælde, f.eks. Rumænien, er højere end den løn, de vil kunne få ved at arbejde i deres hjemland, sagde Jens Rohde til Berlingske.

SF’s arbejdsmarkedsordfører, Karsten Hønge, finder ligesom Ole Christensen, at der ikke er meget at komme efter i spørgsmålet om dagpenge. Reglerne er klare. Han mener dog, at der kan være problemer med kontanthjælpen. Sidste år fik 1.243 østeuropæere kontanthjælp. Den kan de få efter 10 ugers arbejde.

- Jeg er meget optaget af, om ydelserne gives til folk, der er i Danmark, eller om nogle af dem tager hjem, siger Karsten Hønge til bladet.

Spørgsmål til Rådet og EU-kommissionen

Ole Christensen finder også, at der kan være problemer med enkelte ordninger i det sociale system. Sammen med Dan Jørgensen, S, har han spurgt Rådet og EU-kommissionen, hvordan det forholder sig med udbetalinger af børnepenge til borgere fra andre EU-lande, hvis børn bor i hjemlandet.

Baggrundene for spørgsmålene var debatten om børnechecken og andre børnefamilieydelser, der opstod i sommer.

Dan Jørgensen og Ole Christensen peger på, at en EU-forordning er ændret, så der ikke længere stilles samme krav om beskæftigelse som tidligere. De spørger, om det er hensigten med lovgivningen, og om det også er hensigten, at folk skal kunne modtage betydelige beløb til deres børn i hjemlandet.

Videre spørger de, om man er parat til at ændre lovgivningen, hvis det viser sig, at reglerne fører til social dumping. Endelig spørger de, om Kommissionen vil se positivt på, at et land stiller krav til beskæftigelse i landet, hvis der udbetales ydelser, og om der kan skelnes mellem, om børnene befinder sig i landet eller i hjemlandet.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.