Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Reelt arbejdssøgende har ret til støtte i andre EU-lande

04. Jun. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Udlændinge fra EU-lande, der bliver arbejdsløse, har ret til samme hjælp som andre i mindst seks måneder, hvis de reelt søger efter nyt arbejde. Har de ikke haft noget arbejde, men søger med lys og lygte efter et job, har de også ret til de sociale ydelser på lige fod med landets egne borgere.

Det fastslår EF-domstolen i dag i to afgørelser om grækere, der blev ledige i Tyskland. De tyske myndigheder blev i tvivl om deres status og fortolkningen af et EU-direktiv om borgere og deres familiemedlemmers ret til at opholde sig i andre EU-lande, og Arbejdsdomstolen i Nürnberg sendte derfor sagerne til EF-domstolen.

De to grækere klagede, da et jobcenter i Nürnberg stoppede udbetalingen af bistandsydelser, de modtog, efter de var blevet uforskyldt fyret.

Den ene græker, Athanasios Vatsouras, havde et job, der var så lavt lønnet, at han fik supplerende ydelser efter de tyske sociallove. Da beløbet var på 169 euro om måneden, skønnede Socialdomstolen, at der måtte være tale om en løn, der var klart under mindstelønnen. Derfor var spørgsmålet, om der tale om et reelt arbejde, og Vatsouras havde en reelt tilknytning til arbejdsmarkeder.

Den anden græker, Josif Koupatantzes, fik en ordentlig løn hos den arbejdsgiver, han havde fået job hos. Men arbejdsgiveren fik økonomiske problemer, efter Koupatantzes havde arbejdet godt en måned hos ham. Grækeren blev fyret og dermed uforskyldt arbejdsløs. Problemet for den tyske arbejdsdomstol var, om en måneds arbejde gav ham status som en egentlig reelt beskæftiget, der havde ret til hjælp til at søge et nyt job.

EF-domstolen fastslår, at de lokale myndigheder selv må finde ud af, om folk har reel tilknytning til arbejdsmarkedet og er reelt arbejdssøgende. Men er svaret ja, så har udlændingene ret til samme ydelser som andre i mindst seks måneder. Borgere fra EU-lande, der reelt søger arbejde, har samme ret i kraft af unionsborgerskabet. Myndighederne kan ikke nægte den samme hjælp, som lokale får til at søge efter nyt arbejde. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.