Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Krav om regler for skibsophugninger – også i Indien

16. Oct. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den meget store opmærksomhed omkring den sundhedsfarlige ophugning af gamle danske færger i Indien er afspejlet i en henvendelse fra to folketingsudvalg til EU-kommissionen. Henvendelsen fra Miljøudvalget og Europaudvalget har form af et høringssvar på Kommissionen grønbog om ophugning af skibe. Det er et hovedsynspunkt, at EU-landene kan medvirke til at udbygge kapaciteten, så der kan foretages en (arbejdsmiljø) ansvarlig ophugning. Og at en international konvention skal sikre dette.

Grønbogen opridser situationen for skibsophugning såvel i EU som globalt.

Der redegøres for økonomien og de markedskræfter, der spiller ind på markedet for ophugning af skibe og for de miljømæssige og sociale påvirkninger. Herudover gennemgås den nuværende regulering på området med udspring i Basel-Konventionen og affaldstransportforordningen samt det arbejde, der i øjeblikket foregår i Den Internationale Søfartsorganisation IMO’s regi om udarbejdelse af en konvention om ophugning af skibe.

Kommissionen kommer med forskellige bud på kommende initiativer for, hvordan EU kan sikre bedre skibsophugning, bl.a. indtil der kommer bindende regler i form af en international konvention på området. Disse initiativer er bl.a. bedre håndhævelse og informationsudveksling, styrkelse af ophugningsfaciliteterne og EU, ophugningskapacitet, udveksling af know-how, teknologi overførsel, frivillige aftaler og listning af grønne ophugningsfaciliteter.

 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.