Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Ny udgave af rapport om arbejdsforholdene i EU-landene

21. Feb. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Dublin-instituttet) har lavet fjerde udgave af bogen European survey on working conditions, 139 sider. Bogen findes på nettet og giver et overblik over forholdene for arbejdskraften i EU-landene. Her kortlægges arbejdsmarkedets grundbetingelser (lovgivning, arbejdstid, organisering) og en række oversigter pejler kvaliteten, fx. den enkelte ansattes følelse af arbejdsmiljørisici, medindflydelse og arbejdslivets samspil med familieliv. Bogens hjemmeside indeholder desuden en masse analyser og spørgeskemaer.

 

Resume fra instituttets hjemmeside

EU beslutningstagere er klar over, at det er vigtigt at have fokus på arbejdsforholdene, hvis man skal forbedre kvaliteten af arbejdet, produktiviteten og beskæftigelsen, hvilket er Lissabon-målene. I den sammenhæng kommer Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårenes store fem-årsundersøgelse af arbejdsforholdene i EU-landene med en masse data om arbejdsmarkedets kerneområder siden 1990. Denne rapport gennemgår resultaterne af den fjerde undersøgelse af arbejdsforholdene i EU-landene, som blev gennemført i efteråret 2005 henover 31 lande, herunder de 27 EU medlemslande. På baggrund af svar fra ansatte viser rapporten et bredt og varieret billede af de fysiske, intellektuelle og psykiske dimensioner af arbejdet og dets indflydelse på det personlige liv og balancen mellem arbejdsliv og privatliv (work-life balance).

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.