Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Nov 2006: Arbejdsmiljøreguleringen i EU - en håndbog

21. Feb. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Arbejdsmiljøafdelingen i det europæiske faglige institut for forskning, uddannelse og arbejdsmiljø, ETUIREHS, har til formål at fremme høje arbejdsmiljøstandarder på europæiske arbejdspladser. ETUIREHS har lavet en 89 siders håndbog, som i november 2006 er oversat til dansk og udgivet af FTF og LO.

 

Arbejdsmiljøreguleringen i EU - en håndbog. Indhold:

 

Den Europæiske Union: Hvordan står det til med arbejdsmiljøet? 
Den nuværende arbejdsmiljøsituation afspejlet i undersøgelser og statistikker
Institutioner, organer og aktører
Overordnede EU-institutioner
Specifikke arbejdsmiljøorganer i EU
Hvordan man påvirker EU’s beslutningsproces

Grundlaget for EU’s arbejdsmiljøregulering
EU’s værktøjer til reguleringen af arbejdsmiljøet
EU-formandskabets rolle
Lovgivning i EU
Social dialog om arbejdsmiljø på europæisk plan
Fra EU-direktiv til nationale regler
Hvor har fagbevægelsen indflydelse?

De grundlæggende principper for EU’s arbejdsmiljølovgivning
Rammedirektivet fra 1989
De enkelte arbejdsmiljødirektiver
De to cirkler i forebyggelsessystemet
Arbejdstagernes medbestemmelse
Forebyggelsestjenester
Arbejdsgivernes arbejdsmiljøforpligtelser
Arbejdsmiljø som efterrationalisering
Forebyggelse dikteret af andre og mere generelle målsætninger for virksomhedsledelsen
Begrænsninger man skal have bugt med
Den afgørende interaktion finder ikke altid sted

Den europæiske fagbevægelses arbejdsmiljøstrategi
Det faglige engagements dybe rødder
Organisering på arbejdspladsen. Udgangspunktet for ethvert kollektivt tiltag på arbejdsmiljøområdet
Hvordan kan vi bevæge os fra en top-down-reform, til en fornyelse på arbejdstagernes initiativ?
To dimensioner ved fagbevægelsens arbejdsmiljøstrategi: den interne og den eksterne dimension
Tre komplementære aktivitetsområder: på nationalt, europæisk og internationalt plan

Fremtidige EU-politikker og Kommissionens ”nye strategi”
EU-strategien for perioden 2002-2006
En regulering af markedsreglerne er påkrævet
Mod en ny strategi for 2007-2012
Konklusion: Samarbejde om en uafhængig fagbevægelsesstrategi

Bilag
Det Rådgivende Udvalg: Forretningsorden
Bilbao-agenturet: Struktur og procedurer
Nogle af organisationerne på europæisk plan
Europæiske traktater
Organisationernes hjemmesider

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.