Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU-mål: 25 procent færre arbejdsulykker

22. Feb. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen
Hvert år sker der omkring fire millioner arbejdsulykker i EU-landene, som holder lønmodtagere borte fra arbejder i over tre dage. 350.000 lønmodtagere tvinges til at skifte job på grund af de skader, arbejdet påfører dem. Det skal der rettes op på, mener EU-kommissionen, der onsdag kom med en ny strategi for de kommende syv års politik for arbejdsmiljøet.

Målet er, at der i 2012 sker 25 procent færre arbejdsulykker. For at kommer dertil, skal der især sættes ind over for de små og mellemstore virksomheder, der tegner sig for 82 procent af arbejdsulykkerne og 90 procent af dem, der koster menneskeliv.

EU-kommissær Vladimir Spidla understregede på et pressemøde i Bruxelles, at arbejdsskader og ulykker har store omkostninger for lønmodtagerne i lidelser. Men de koster også dyrt for samfundet. Et bedre arbejdsliv vil dermed både forbedre forholdene for de ansatte og styrke den proces, som EU er midt i med at gøre EU mere konkurrencedygtig, skabe vækst og beskæftigelse og social samhørighed.

Den ny strategi kommer op på et rådsmøde blandt EU-landenes social- og beskæftigelsesministre torsdag, hvor ministrene netop diskuterer, hvordan de kan bidrage til det kommende EU-topmøde, som har vækst, beskæftigelse og social samhørighed på dagsordenen – den såkaldte Lissabon-proces.

Arbejdsmiljøet har fået det bedre de senere år. Antallet af arbejdsulykker faldt med 20 procent fra 2002 til 2004 og antallet af ulykker, der kostede menneskeliv, med 17 procent.

Alligevel er der langt igen, før lønmodtagerne føler, at de har et sikkert arbejdsmiljø. 35 procent siger ifølge Kommissionens ny meddelelse, at de sætter helbredet på spil ved at gå på arbejde. 28 procent føler, at de har problemer med helbredet, og at de ikke direkte stammer fra en arbejdsulykke.

De farlige sektorer er byggeriet, landbruget, fiskeri, transport, industrien og også social- og sundhedssektoren. Stress, muskelskader og også psykiske skader fra blandt andet chikane hører til problemer i arbejdsmiljøet, der er stærkt stigende.

Særligt udsatte grupper er de unge, indvandrere og også de ældre ansatte. Kommissionen vil nu se på, om landene har gennemført regler for arbejdsmiljøet på en ordentlig måde. Der bliver sat fokus på de små og mellemstore virksomheder. Landene skal støttes i at udvikle nationale strategier for arbejdsmiljøet og skabes retlige rammer for ændringer på arbejdspladserne. Arbejdsmarkedets parter bliver involveret i det arbejde.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.