Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Arbejdere i EU tror ikke på job som 60-årig

18. Mar. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Under halvdelen af arbejderne i EU tror, at de kan klare jobbet som 60-årig. Blandt de dårligt uddannede er det kun 44 procent, der venter, at de fortsat har job med fysisk arbejde som 60-årig. Anderledes med højtuddannede på kontorerne. 72 procent finder ikke, der er problemer med at fortsætte, efter de er blevet 60 år. Selv blandt de dårligere uddannede på kontorerne tror 61 procent, at de klarer jobbet som 60-årig.

Det viser en analyse fra Det Europæiske Institut for Leve og Arbejdsbetingelser, som går tæt på relationen mellem arbejde og helbred. Generelt tror flere og flere, at de kan arbejde, når de bliver ældre. I år 2000 ventede 57 procent, at de stadig klarede et job som 60-årig. I 2010 var det steget til 59.

Der er dog store forskelle i de forskellige lande på, hvordan befolkningen oplever deres muligheder. I Tyskland og Holland tror 70 procent, at de kan klare arbejdet. I Slovenien er det kun 26 procent.

Arbejdsforholdene spiller en afgørende rolle for, om de ældre føler sig udslidte og ønsker at trække sig tilbage. Er de udsatte for det fysisk hårde arbejde med dårlige arbejdsstillinger, vibrerende maskiner og hårde løft, er forventningerne til, at de klarer arbejdet som 60-årig ikke store.

Stress og trusler på arbejdet

Analysen når som andre analyser også frem til, at stress er et stigende problem. Der stilles hele tiden større krav til arbejdet, presset bliver øget og har ikke været så stort, siden instituttet udarbejdede sine første undersøgelser i 1991.

Generelt er arbejdstiden dog gået ned, men ti procent arbejder stadig over 48 timer om ugen, og det gælder især de selvstændige.

I serviceindustrien, der beskæftiger flere og flere, er kontakten med klienter ofte et problem. De ansatte må holde deres følelser tilbage og beherske deres temperament, selv om klienten provokerer.

På ti år er den del af de ansatte, der hele tiden er i kontakt med klienter, steget fra 42 procent til 44 procent. Fem procent af dem står hele tiden over for vrede klienter. Næsten hver femte frygter, at de kan blive udsat for fysisk overlast og flere end hver tredje, at de kan koste firmaet penge.

Instituttet påpeger, at dårlig ledelse kan føre til øget stress blandt de ansatte. Hvor der er vold og chikaner i forbindelse med arbejdet, er det ofte symptomer på et dårligt arbejdsklima.

Arbejdstempoet er også et problem. En undersøgelse viser, at omkring 18 procent af dem, der arbejdet i et meget højt tempo under halvdelen af tiden, ikke føler, at de gør arbejdet godt nok. Er der fuld fart på i over halvdelen af arbejdsdagen, er det 24 procent, der ikke synes, arbejdet er veludført. Pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.