Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Sociale parter enige om forlænget frist for regler for elektromagnetiske felter

24. Jan. 2012 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

24.01.2012 De europæiske parter på arbejdsmarkedet er enige om, at fristen for at have omsat et direktiv om elektromagnetiske felter kan udsættes i to år. Parterne har ifølge arbejdsgivernes BUSINESSEUROPE svaret EU-kommissær László Andor, at de godtager en udsættelse, fordi der næppe bliver indgået en aftale mellem EU-landenes ministre og Europa-Parlamentet, før den nuværende frist udløber den 30. april.

BUSINESSEUROPE understreger, at det er helt afgørende, at der er retlig sikkerhed om direktivets bestemmelser, så det kan omsættes korrekt og beskytte lønmodtagerne mod de farer, der er forbundet med arbejde i elektromagnetiske felter.

De elektromagnetiske felters sundhedsskade har gennem en årrække ført til diskussioner mellem arbejdsmarkedets parter, politikere og videnskabsfolk. Selv om der er enighed om, at de rummer farer, er der stor uenighed om, hvor grænserne går. Direktivet blev vedtaget i 2004.

I 2008 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet at udsætte fristen for implementeringen til i år. Perioden skulle bruges til at indsamle oplysninger om farerne og lægge op til et helt nyt direktiv.

EU-Kommissionen kom i sommer med et nyt forslag, der lægger op til en beskyttelse af lønmodtagere med særlige arbejdsforhold, hvor der er høje niveauer af elektromagnetiske felter. Der gælder blandt andet folk, der arbejder med bestemte skannere i sundhedssektoren, arbejde ved radaranlæg, ved produktion og distribution af elektricitet, en række svejsearbejder og også arbejder med træ som limhærdning af limtræ og arbejde ved elektrokemiske processer.

Direktivet regulerer akutte risici og anerkender ikke, at der er bevis for langtidsvirkninger.

Forslaget har en række undtagelser af både brancher og arbejdsprocesser. Det giver EU-Kommissionen ret til at ændre og følge en række bestemmelser, men ikke pille ved de grænseværdier, der er fastsat. Netop Kommissionens beføjelser er noget af det, der giver debat om forslaget.

Europa-Parlamentet har flere gange skabt opmærksomhed om de elektromagnetiske felter og vedtog sidste forår inden Kommissionens forslag en resolution, der gjorde opmærksom på de skadelige virkninger af de elektromagnetiske felter. Pmh


Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.