Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Over halvdelen af sygedage skyldes stress – koster 4 pct. af BNP

24. Feb. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

50-60 procent af sygedagene i EU skyldes, at folk lider af stress. Mens presset på arbejdspladserne stiger, står folk af og bliver syge af arbejdet. I ni EU-lande er arbejdsrelateret stress steget de seneste ti år. Kun i Sverige er det gået lidt frem, viser en ny rapport fra EU-Kommissionen, der tager pulsen på stress syv år efter, at de europæiske parter på arbejdsmarkedet indgik en aftale om en indsats mod stress.

Kommissionen konkluderer, at aftalen, der lagde op til et samarbejde om problemet, har haft betydning. Der er kommet en social dialog mellem parterne i gang i de fleste lande. Men problemet er stadig stort. Det anslås, at de direkte omkostninger af stress løber op i fire procent af EU-landenes nationalprodukter.

I Frankrig skønnes det, at stress årligt koster 2-3 milliarder euro. I Storbritannien er prisen ti millioner tabte arbejdsdage.

EU-kommissær László Andor peger ved præsentationen af rapporten på, at 12 lande, der ikke tidligere har taget problemet alvorligt, nu har etableret en social dialog. 19 lande har nu lovgivning eller kollektive aftaler, der tager den arbejdsbetingede stress op.

- Vi ved, at stress kan skyldes strukturelle problemer, der har noget at gøre med den måde, arbejdet organiseres på og det i højere udstrækning end individuelle problemer. Det er derfor, at arbejdsmarkedets parter ofte har de bedste forudsætninger for at taget fat på det område, siger László Andor.

Han håber, at den sociale dialog fortsætter og kommer i gang i de lande, hvor der endnu er sket for lidt. Endnu har Malta, Cypern, Polen og Slovenien ikke rapporteret, hvordan de følger op på parternes aftale. Kommissionen er samtidig ikke tilfreds med besvarelserne fra Bulgarien, Tjekkiet, Estland og også Tyskland.

Rapporten viser, at Sverige er det land, hvor flest virksomheder tager stress op. Det sker på 68 procent af arbejdsstederne, mens Grækenland er nede på seks procent. Danmark indtager en sjetteplads lige efter Norge, der indgår i undersøgelsen. Norden, hvor den sociale dialog er udbredt, har også Finland mellem de seks lande, der gør mest ved problemet.

Netop de nordiske lande hører også til dem, der tog stress alvorligt, før den europæiske aftale kom i hus. Aftalen kom her og også i Storbritannien, Irland, Holland og Belgien til at bygge videre på det, der allerede var sat i gang.

I de lande især i Sydeuropa, hvor under 20 procent af arbejdsstederne har sat procedurer i gang, er der også de seneste tre år sket meget lidt. Det gælder Grækenland, Italien, Cypern, Spanien, Ungarn og Slovenien, men også et land som Østrig, der har tradition for en udbredt social dialog. Pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.