Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Hård kritik af nyt EU-forslag om slækket arbejdsmiljø

04. Nov. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
EU-kommissionen vil af med 'administrative byrder', og arbejdsmiljøregler koster - især for de små og mellemstore virksomheder. En meddelelse fra Kommissionen lægger op til, at de små og mellemstore virksomheder skal slippe for at lave skriftlige vurderinger af sikkerhed og sundhed på arbejdspladserne.

Kommissionen arbejder også på forslag om at slække på arbejdstilsyns grundighed, så besøgene kan forkortes. Og Kommissionen overvejer at opfordre medlemslandene til, at de ikke går videre med regler for arbejdsmiljø end det minimum, der ligger i forslaget.

Kommissionens meddelelse kommer kun én dag efter, at EU's agentur i Bilbao for sikkerhed og sundhed udsender en pressemeddelelse og en rapport, der viser, at de små og mellemstore virksomheder har flest arbejdsulykker og dødsfald.

Socialdemokraternes medlem af Europa-Parlamentet, Ole Christensen, kalder det fantastisk, at Kommissionen kommer med sådanne ideer. Arbejdsulykker og skader koster ifølge Eurostat og Kommissionen op mod 4,5 procent af BNP.

- Det er grotesk, at Kommissionen kommer med et sådant forslag. De ideer tror jeg heldigvis ikke har gang på jorden i Europa-Parlamentet. Vi plejer at have en mere social forståelse og stemme imod noget sådant. Selv om vi har fået et nyt parlament, så tror jeg ikke, det godtager det her, siger Ole Christensen.

Kommissionen har i en årrække arbejdet med forslag, der skal lette de administrative byrder med 25 procent. EU-regler er blevet gennemgået, forslag ændret og en række droppet. Turen er også kommet til arbejdsmarkedet, hvor en gruppe på højt niveau har arbejdet med forslag.

- Men det er jo helt hen i vejret at tale om regelforenkling og lettelser af byrder på den måde. Arbejdsulykker og skader er et kæmpe problem, og det er den anden vej, vi skal, end at slække på krav til et ordentligt arbejdsmiljø, siger Ole Christensen.

Kommissionen anslår, at de administrative byrder løber op i beløb på 3,9 milliarder euro, som arbejdsforholdene koster virksomhederne. Det beløb kan skæres ned med omkring 660 millioner euro eller 17 procent efter Kommissionens opfattelse.

- Men der spares jo ikke noget ved at skære beskyttelsen ned. Vi skal ikke til at udhule det system, vi har bygget op, siger Ole Christensen. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.