Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Over 2 millioner dør af arbejdsskader og ulykker

28. Apr. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Arbejdere verden over mindes i dag de over 2,2 millioner kolleger, der er døde af arbejdsskader og i arbejdsulykker, siden den internationale mindedag for omkomne arbejdere sidst blev holdt for præcis et år siden. Ud over de omkomne er der andre 160 millioner lønmodtagere, der har været involveret i en ikke-dødelig arbejdsulykke eller er ramt af en arbejdsskade.

Generalsekretæren for den Internationale Faglige Samarbejdsorganisation, IFS, Guy Ryder, finder, at der er mere opmærksomhed om arbejdsulykkerne og skaderne end tidligere. Det ventes, at over 14 millioner arbejdere verden over i dag deltager i en eller anden aktivitet for at markere mindedagen. Han understreger samtidig, at fagbevægelsens indsats for at forbedre arbejdsmiljøet er helt afgørende, da forbedringerne ikke kommer af sig selv. Han beklager derfor også af den grund, at de mange overgreb på faglige ledere og bekæmpelser af fagforeninger i en række lande stadig et problem.

- Den omsiggribende globalisering kræver sine ofre. Arbejdsgivere og regeringer lever ikke op til deres ansvar med at sikre, at ansatte arbejder under forhold, hvor de ikke kommer til skade, siger Guy Ryder.

Han påpeger, at det er i alles interesse, at forholdene er gode.

- Et godt arbejdsmiljø er også en målestok for, om de ansatte engagerer sig i deres arbejde, siger generalsekretæren.

Guy Ryder peger på de nye problemer, der er opstået med ændrede arbejdsforhold. Asbest og kemiske stoffer er stadig et problem, men stress, muskelskader og støj giver nu lønmodtagere problemer over hele verden.

Asbest burde forbydes overalt, kemiske stoffer burde omgås med langt større forsigtighed, og en masse forbydes. ITUC finder, at FN’s arbejdsorganisations konventioner om arbejdsmiljø burde understrives og efterleves af alle lande.

- Og så burde WTO’s plan for arbejderes sundhed fra sidste år også tages langt mere alvorligt, siger Guy Ryder.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.