Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Nye asbest-regler trådt i kraft

07. Jan. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU har efter godt tre års politisk indsats strammet regler for beskyttelse af arbejdere, der bliver udsat for asbest. Tusindvis af arbejdere i EU udsættes stadig for de farlige partikler i deres arbejde.

FN’s arbejdsorganisation ILO gik i 2006 ind for et forbud mod fremstilling af asbest, men det var kun fulgt af 40 lande.

ILO anslår, at der produceres 2 millioner ton asbest om året, og at der årligt dør 100.000 arbejdede, der har været i kontakt med det livsfarlige materiale. Selv i lande, der har forbud mod asbest, kommer arbejdere i kontakt med det, især når de river gamle bygninger ned. Men også på værfter, hvor skibe hugges op, er gammel asbest et problem.

De nye EU-regler, der nu er trådt i kraft, sætter ikke grænser for, hvornår arbejdet med asbest er farligt. I direktivet hedder det, at det stadig ikke er videnskabeligt bevist, hvad niveauet for sundhedsfarer er. Men desto mindre asbeststøv, arbejderne udsættes for, desto mindre er faren for, at de bliver syge. Derfor kommer direktivet med minimumsbetingelser for arbejdet med asbest.

Det hedder, at det ikke er nok at forbyde sprøjtning med asbest. ”Også andre aktiviteter, der udsætter arbejdstagerne for asbestfibre under udvinding af asbest, ved fremstilling og forarbejdning af asbestprodukter eller ved fremstilling og forarbejdning af produkter, der indeholder forsætligt tilsat asbest, bør forbydes, da de har et højt eksponeringsniveau, som det er vanskeligt at forebygge imod.”

Arbejdsgiverne bør have pligt til at undersøge, om der er asbest i bygninger eller installationer, der skal rives, og at give oplysningerne videre.

Selv om der ikke er faste grænser for, hvornår asbesten er farlig, fastslås det, at koncentrationerne i luften i hvert fald ikke må overstige et bestemt niveau.

Overskrides grænseværdier, skal arbejdsgiverne finde frem til grunden og hurtigt sikre, at forureningen kommer ned under det tilladte niveau.pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.