Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Tre ud af fire i EU giver arbejdsmiljø skylden for sygdom

03. Nov. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Europæere er klar over, at et dårligt arbejdsmiljø belaster deres helbred. Tre ud af fire i EU-landene finder, at et dårligt helbred i hvert fald i nogen grad skyldes det job, som folk har. En meningsmåling fra det Europæiske Arbejdsmiljøinstitut, EU-OSHA, i Bilbao viser endvidere, at tre ud af fem europæere venter, at den økonomiske krise forværrer arbejdsforholdene og især sikkerhed og sundhed på jobbet.

Direktør for instituttet, Jukka Takala, frygter, at borgerne har ret og ser det som instituttets store opgave at overbevise virksomheder om, at det er kortsigtet, hvis de skærer ned på sikkerheden på arbejdspladserne.

- Den finansielle krise førte til, at mange organisationer ignorerede eller slækkede på sikkerheden og sundheden på arbejdspladserne. Der er endog en fare for, at virksomheder overvejer at skære ned på investeringerne i arbejdsmiljøet, siger Jakka Takala i forbindelse med offentliggørelsen af undersøgelsen.

Instituttet har også set på folks holdninger til arbejdsmiljøet, når de søger et job. Folk lægger mest vægt på lønnen, men arbejdstiden spiller også en vigtig rolle. Først som nummer tre kommer, om der er et ordentligt arbejdsmiljø.

Der er imidlertid store forskelle mellem holdningerne i de enkelte lande i EU. I Sverige siger over halvdelen af borgerne, at sikre og sunde arbejdsforhold er med i overvejelserne, hvis de skulle have et nyt job. Også halvdelen af malteserne og italienerne tænker over virksomhedens arbejdsmiljø.

45 procent af danskerne ser også på arbejdsmiljøet, hvis de skal have et nyt job. Men kun 16 procent af rumænerne har sådanne overvejelser, 19 procent af ungarerne og esterne og 21 procent af bulgarerne.

Lønnen og jobsikkerheden er således langt vigtigere end arbejdsmiljøet især for borgerne i de mindre velstående EU-lande.

Mens danskerne, irlænderne og også briterne generelt mener, at arbejdsmiljøet er blevet bedre, er holdningen en helt anden i lande som Slovakiet, Rumænien, Slovenien, Letland og Litauen og Grækenland. I Bulgarien svarer kun 14 procent, at det er blevet bedre og kun en procent, at det er blevet meget bedre.

Generelt finder et flertal af europæerne dog, at det er gået fremad med arbejdsmiljøet. Og mænd ser større fremgang end kvinder. Jukka Takala finder, at der på den baggrund skal større fokus på kvinders arbejdsmiljø.

- Faktisk er der en tendens til at undervurdere sikkerheds- og sundhedsrisici for kvinder på arbejdspladserne, siger Jukka Takala.

Han finder, at der er for lidt opmærksomhed på sammenhængen mellem familie- og arbejdsliv og skifteholdsarbejde for kvinder. Og der er mere opmærksomhed på arbejdsulykker, der hyppigst rammer mænd, end de sundhedsproblemer, der opstår på arbejdspladser, og som rammer kvinder.

- Det er nødvendigt i højere udstrækning at tage kønsaspektet med, når vi taler om sikkerhed og sundhed på arbejdspladserne, mener Jukka Takala. Pmh

 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.