Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Domstol sår tvivl om arbejdsmiljø

15. Jun. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Nok skal arbejdsgiverne sikre, at ansatte har sikre og sunde arbejdspladser. Men det skal være inden for rimelighedernes grænser, fastslår EF-domstolen i en ny kendelse. Den frikender Storbritannien, der efter EU-kommissionens opfattelse slækkede på kravene til arbejdsgiverne, da et direktiv om arbejdsmiljø blev omsat til britiske regler.

Den europæiske fagbevægelse, EFS, ser dommen som et nyt angreb på de faglige rettigheder og et tilbageskridt for arbejdsmiljøet. Fagbevægelsen støttede EU-kommissionen i, at de rimelige grænser i Storbritannien gav et stort spillerum for useriøse arbejdsgivere.

- Denne afgørelse er et opmuntrende signal fra domstolen til lande, der ønsker at forringe den europæiske lovgivning om de ansattes rettigheder, siger faglig sekretær Walter Cerfeda i EFS.

Kernen i striden er den lille vending ”så langt det er praktisk muligt”, som briterne satte ind i de regler for sikre og sunde arbejdspladser, som de britiske arbejdsgivere skal sikre, at de ansatte har.

Den vending mente EU-kommissionen ikke, briterne kunne tilføje og indbragte Storbritannien for EF-domstolen. Opfattelsen var, at de britiske arbejdsgivere fik mulighed for at krybe udenom direktivet om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, hvor det hed, at sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen ikke må ligge under for rene økonomiske betragtninger.

Derimod var der en række krav til sikkerhedsarbejdet, og arbejdsgiverne havde ansvaret for det.

Den britiske regering forsvarede sig med, at den anerkendte arbejdsgivernes ansvar, og at de skulle gøre alt muligt for at sikre det, der var rimeligt.

EF-domstolen giver den britiske regering ret i, at EU-kommissionen ikke kan sige, at direktivet er svækket af den britiske tekst. Den afgørelse er den britiske minister for sikkerhed og sundhed, Lord McKenzie tilfreds med. Han udtalte efter afgørelsen, at den var en sejr for den sunde fornuft.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.