Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Støtte til Danmark i jagt på farlige stoffer

30. Oct. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Danmark har stævnet EU-kommissionen, der vil tillade flere farlige stoffer i produktionen af farligt udstyr, end de danske myndigheder finder forsvarligt.

Det er Kommissionens opfattelse, at nogle materialer og komponenter, hvori bly, kviksølv, cadmium, hexavalent chrom, polybromerede biphenyler (PBB) eller polybromerede diphenylethere (PBDE) indgår, bør undtages fra forbuddet, da det ifølge Kommissionen stadig ikke er muligt at fjerne eller erstatte disse farlige stoffer i disse specifikke materialer og komponenter.

Altså tilladelse af flere farlige stoffer efter en omfattende høringsrunde.

Danmark kræver Kommissionens beslutning ophævet og er derfor gået til EF-domstolen. Her har man haft den glæde, at Sverige, Finland, Portugal og Norge støtter Danmarks krav om at få ophævet Kommissionens beslutning. Denne procedure er vejen frem, fordi stofferne først var på listen over forbudte materialer, og derefter blev undtaget ved en kommissionsbeslutning.
Det er den, de fem lande vil have ophævet.

Storbritannien støtter derimod Kommissionen og muligheden for at bruge de farlige stoffer.
Sagen minder i sin struktur om den sag, som Sverige med støtte af Danmark vandt ved EF-domstolen den 11. juli 2007, da paraquat blev sendt til tælling af EF-domstolen, der viste sig mere arbejdsmiljøvenlig end EU-kommissionen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.