Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU-pres for bedre arbejdsforhold i fiskeriet

16. Jan. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Europa-Parlamentet lægger op til bedre arbejdsforhold i fiskeriet ikke kun i EU, men i hele verden. På sin samling i Strasbourg vedtog parlamentet en betænkning, der indtrængende opfordrer alle EU-lande til hurtigt at ratificere og gennemføre en konvention fra Den Internationale Arbejdsorganisation, ILO, om minimumsstandarder for blandt andet arbejdsmiljø, hviletider, social sikring og en række vilkår på skibene.

Parlamentet har nu i flere tilfælde taget konventioner fra FN’s arbejdsorganisation op, og det er en udvikling, Socialdemokraternes Ole Christensen finder glædelig.

- Det er enormt vigtigt, at vi får mere fokus på ILO-konventionerne. Landene burde i langt højere grad gennemføre konventionerne, og derfor er det godt, at vi kan lægge et pres. ILO taler meget om anstændigt arbejde, og netop forholdene i fiskeriet lever ikke op til det, siger Ole Christensen.

ILO opgør dødsulykker i fiskeriet til over 24.000 om året. ILO peger på, at der finder en grov udnyttelse sted af de ansatte fiskere. Arbejdsforholdene er ofte usle, og derfor sker der ulykker, der ofte fører til døden.

I Danmark er forholdene i de senere år blevet bedre. Der har været større fokus på ulykkerne, og de er bragt væsentligt ned. I 2003 omkom 11 fiskere, hvoraf fem skyldtes arbejdet ombord ifølge Fiskeristyrelsen. Både i 2006 og 2007 var der kun en enkelt arbejdsulykke med dødelig udgang. Ved årtusindskiftet blev der anmeldt 286 arbejdsulykker på fiskerbåde. 71 ulykker var alvorlige. Men både i 2006 og 2007 var antallet af anmeldelser nede på 89.

Ole Christensen har besøgt flere havne i Danmark, og det er også hans indtryk, at der er sket forbedringer. Men det er også nødvendigt, for ellers vil de unge ikke ud på skibene. Der er problemer med at få unge ud i handelsflåden. Men problemerne er ikke mindre inden for fiskeriet.

- Billedet er helt klart, at vi har andre problemer end i store dele af den øvrige verden. De unge vil ud på en båd, hvor der også er plads til fritid. Hvor de kan se satellit-tv, have adgang til internet og slappe lidt af. Og arbejdsforholdene skal være i orden. Alle i havnene siger, at de unge ellers søger andre steder hen, siger Ole Christensen.

Han mener imidlertid, at det ikke bør være mangel på arbejdskraft, der forbedrer arbejdsforholdene. Det bør være hensynet til, at alle skal have anstændige arbejdsforhold. I en række lande kan de også komme til at vente længe på, at mangel på arbejdskraft forbedrer forholdene.

- Vi må hele tiden presse på for at skaffe de ordentlige arbejdsforhold, og det er godt, at vi parlamentet kan presse på for det, siger Ole Christensen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.