Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Store summer at tjene på investeringer i arbejdsmiljøet i EU

04. Jan. 2012 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

04.01.2012 Nogle EU-lande giver præmier til virksomheder, der investerer i et bedre arbejdsmiljø. Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur sender i dag en vejledning ud, der viser, hvordan økonomiske incitamenter kan få virksomheder til at investere i et bedre arbejdsmiljø og undgå arbejdsskader og dermed også nedbringe omkostningerne ved ulykker og skader.

Arbejdsmiljøagenturet har i flere år haft et projekt løbende om, hvordan økonomiske incitamenter kan bruges for at forbedre arbejdsmiljøet. Direktøren for Arbejdsmiljøagenturet, Christa Sedlatschek, bemærker ved præsentationen af de nye retningslinjer, at flere EU-lande allerede har taget ideen op og haft gode resultater. Det italienske sikringssystem INAIL har udviklet et skema, der på baggrund af erfaringer og gode resultater fra andre lande især henvender sig til de små og mellemstore virksomheder med informationer om, hvordan de kan forbedre arbejdsmiljøet.

INAILs projekt koster 60 millioner euro, men det skønnes af eksperter, at gevinsten kan blive 180 millioner euro for samfundet.

- Alt i alt viser projekterne, at økonomiske incitamenter kan blive effektive i alle medlemslandene, selv om de har store forskelligheder i deres sociale sikkerhed og sikringssystemer inden for arbejdsmiljøet, udtaler Christa Sedlatschek.

Forskellige incitamenter

Vejledningen viser, at der er en række forskellige måder at få virksomheder og organisationer til at forbedre arbejdsmiljøet. Generelt betyder økonomiske incitamenter på området, at virksomheder eller organisationen får en præmier, hvis de forbedrer forholdene.

Præmien kan være i kontanter, eller at virksomhederne for eksempel får favorable lån. Men det kan også være, at det offentlige går ind og sponserer virksomheder, der investerer i bedre og sikrere udstyr. Det offentlige kan også bidrage ved at give skattefordele for virksomheder, der investerer, eller de kan få nedsat betalingerne til forsikringer.

Arbejdsmiljøagenturet har også forslag til, hvordan resultaterne af indsatsen kan bedømmes. Den klareste måde er at se om, om der er færre ulykker og skader. Arbejdsskader kommer imidlertid oftest først efter lang tids arbejde, men færre ulykker er et klart kriterium for, at en virksomhed kan belønnes.

Dertil kommer andre kriterier som antal sygedage og tilfredsheden med jobbene på arbejdspladsen og også i sektorer.

Vejledningen nævner, at de tyske slagtere i 2002 indførte en ordning med incitamenter for at forbedre arbejdsmiljøet. Det førte til en nedgang i antallet af arbejdsulykker på 28 procent de følgende seks år mod et fald på 16 procent i sektoren generelt.

De finske landbrug har nedbragt antallet af ulykker med 10,2 procent og dermed undgået 5.000 ulykker, og også i den sektor er der brugt økonomiske incitamenter for at forbedrearbejdsmiljøet. Pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.