Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Mænd går til under arbejdsløshed – kvinder ikke

18. Mar. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Arbejdsløse mænd dør i langt højere grad end mænd, der fortsat er i arbejde. Dødsraten blandt mænd i de første fire år af en periode med arbejdsløshed er hele 44 procent højere end blandt en tilsvarende gruppe mænd, der er i arbejde, viser en omfattende undersøgelse, der er beskrevet i en rapport fra Det Europæiske Institut for Leve- og Arbejdsforhold.

Blandt kvinder var der ingen nævneværdig forskel på risikoen for at dø, men for begge køn går arbejdsløsheden ofte ud over helbredet.

Undersøgelsen, der er svensk, er omfattende. Den fulgte ledige og fandt sammenlignelige personer i en kontrolgruppe på ikke mindre end 750.000 personer og fandt betydelige forskelle på udviklingen i sundheden.

Arbejdsløshed fører til en øget risiko for at blive indlagt på et hospital. Årsagen for både kvinder og mænd er ofte misbrug af alkohol, mens mænd også oftere er udsat for trafikulykker og former for selvdestruktion, når de mister arbejdet.

Alkoholmisbrug og også misbrug af narkotika fører til oftere til, at arbejdsløse kvinder bliver indlagt på psykiatriske klinikker end kvinder i kontrolgruppen. På det punkt var arbejdsløse mænd ikke mere udsatte end dem, der var i arbejde. Til gengæld begik arbejdsløse mænd hyppigere selvmord end mænd i arbejde.

Undersøgelsen viser, at de uheldige følger af arbejdsløshed oftest sker umiddelbart efter fyringen og ikke efter en lang periode med ledighed. Derfor er meget vundet ved ordentlige behandlinger af ansatte, når der sker omstruktureringer eller almindelige fyringer på virksomheder. Pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.