Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Kræver EU-lovgivning om stress

07. Oct. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Arbejdsmarkedets parters aftale om stress omsættes forskelligt i EU-landene. Derfor er der behov for fælles EU-lovgivning.

Det mener det franske medlem af Europa-Parlamentet Karima Delli, der er på vej med en midtvejsevaluering af den europæiske strategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Foreløbig kommer hendes betænkning op i parlamentets udvalg for beskæftigelse og sociale anliggender og her opfordrer hun EU-Kommissionen til at spille ud med lovgivning, så der bliver egentlige regler for, hvordan stress kan komme væk fra arbejdspladserne.

I udvalget slog hun fast, at rammeaftalen om stress på arbejdspladsen gennemføres vidt forskelligt i landene. En høring viste, at stress er et stigende problem og rammer stort set alle grupper på arbejdsmarkedet.

Betænkningen henviser til, at et dårligt arbejdsmiljø koster folk livet i form af ulykker og arbejdsskader og anslås at løbe op i, hvad der svarer til 5,9 procent af nationalproduktet i EU.

Retten til sundhed er en grundlæggende ret, men alligevel investerer virksomheder og samfundene generelt for lidt for at forbedre forholdene, mener Delli, der er fra de franske grønne.

Flere arbejdsinspektører

Samtidig fører de europæiske referencerammer for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen ikke automatisk fører til en forbedring af arbejdsvilkårene. Derfor er det afgørende, at de gennemføres ordentligt, og at der er en overvågning af, hvordan landene følger regler. Forslaget opfordrer EU-Kommissionen til at gribe hurtigt ind, når den konstaterer overtrædelser.

På den baggrund opfordrer Karima Delli til, at den næste strategi fastlægger målbare mål og sætter bindende tidsfrister og periodiske evalueringer. For at få en bedre overvågning foreslår hun, at der bliver en arbejdsinspektør for hver 10.000 arbejdstager. Det er det, som ILO foreslår i en henstilling.

REACH op igen

De kemiske stoffer er stadig et problem, og Karima Delli efterlyser en fuldstændig gennemførelse af REACH-lovgivningen og opfordrer til, at Kommissionen og medlemslandene fremskynder gennemførelsen af reglerne og erstatter skadelige kemiske produkter med mindre skadelige.

Der er i udvalget forslag til, at REACH åbnes igen for at forbedre lovgivningen.

Socialdemokraternes Ole Christensen pegede i udvalget på, at der er en lang række arbejdsområder, der kræver en større opmærksomhed.

Asbest er stadig et problem, og det må sikres, at arbejdet med at fjerne asbest sker på betryggende måde.

Frisørernes forhold er uacceptable. De forlader ofte erhvervet alt for tidligt, fordi de simpelt hen ikke kan tåle de stoffer, de arbejder med.

- Der er kommet aftaler mellem parter, men også på det område kniber dem med at omsætte dem og få dem overholdt, siger Ole Christensen.

Han henviser også til de problemer, der er med piloters arbejdsforhold og deres arbejdstider, hvor det tilsyneladende også kniber med at følge regler.

- Men dertil kommer buschaufførers arbejdsforhold. Der er ingen køre-hvilebestemmelser, når de kører på ruter inden for 50 kilometer. pmhOm Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.