Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU-kritik af sikkerheden på danske mobile byggepladser

30. Oct. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
EU-kommissionen har i marts 2007 sendt Danmark en såkaldt åbningsskrivelse for at få afklaret, om Beskæftigelsesministeriet på fuldt tilstrækkelig måde har gennemført for Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser.

Beskæftigelsesministeriet har ifølge www.eufagligt.dk givet Folketingets Europa-Udvalg en redegørelse for sagen, der kan læses her.

Det fremgår af denne redegørelse, at man nu tager fat på at stramme de danske regler op. Det vil både kræve medvirken fra Arbejdsmarkedets parter og af Folketinget, og ministeriet bebuder en tidsramme på 2 år for at gøre hvad der skal til for at følge direktivet korrekt.

Foreningen Rejsearbejdere.DK, der har været med til at rejse sagen over for EU-kommissionen, mener, at 2 år til opstramning af reglerne er alt for lang tid, og håber derfor på at få Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg til at presse Beskæftigelsesministeriet.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.