Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU-kommissionen om rammeaftalen mod mobning på arbejdspladsen

20. Nov. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen har udsendt en Meddelelse om den rammeaftale, som de europæiske parter indgik i marts 2007 og underskrev den 26. april 2007.

Formålet er at orientere Europa-Parlamentet og Ministerrådet om den europæiske rammeaftale om bekæmpelse af mobning og vold på arbejdspladsen, der blev undertegnet af EFS, BUSINESSEUROPE, UEAPME og CEEP. Det er den tredje selvstændige aftale, som de europæiske arbejdsmarkedsparter indgår på tværs af brancherne efter en konsultation iværksat af Europa-Kommissionen efterl EF-traktatens artikel 138.

Kommissionen opfordrer alle til at bruge Meddelelsen til at udbrede kendskabet dels til den konkrete aftale, dels kendskabet til parternes arbejde med at indgå rammeaftaler om forhold på det europæiske arbejdsmarked.


Meddelelsen er fra den 8. november 2007 og hedder: KOM(2007) 686 endelig: MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPAPARLAMENTET om den europæiske rammeaftale om bekæmpelse af mobning og vold på arbejdspladsen.


Kort om aftalen:


Aftalen har til formål at forebygge og i givet fald løse problemer med mobning, sexchikane og fysisk vold på arbejdspladsen. Den fordømmer alle former for mobning og vold og bekræfter arbejdsgiveres pligt til at beskytte arbejdstagere imod en sådan adfærd.

Virksomheder i Europa anmodes om at vedtage en politik med nul tolerance over for en sådan adfærd og fastlægge procedurer til håndtering af tilfælde af mobning og vold, hvis de opstår.

Sådanne procedurer kan omfatte en uformel fase, der involverer en person, som ledelsen og personalet har tillid til.

Klager bør undersøges og håndteres hurtigt. Principperne om værdighed, fortrolighed, uvildighed og retfærdig behandling skal overholdes. Der vil blive truffet passende foranstaltninger over for den person, der udøver mobning eller vold, herunder disciplinære foranstaltninger og i sidste instans afskedigelse, og offeret vil modtage støtte i givet fald med henblik på reintegration.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.