Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Stor dag for miljø og arbejdsmiljø ved EF-domstolen: Væk med paraquat

12. Jul. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Beskyttelsen af menneskers og dyrs helbred skal tages mere alvorligt end Kommissionen gjorde, da man i 1993 godkendte plantebeskyttelsesstoffet paraquat. Stoffet er forbudt i en række lande, bl.a. Sverige, Danmark og Finland, og den svenske regering gik omgående i aktion, da Kommissionen godkendte stoffet.

Støttet af Danmark og Finland har Sverige nu fået dom for, at Kommissionen ikke overholdt forskrifterne, da man godkendte stoffet og ikke undersøgte tingene godt nok. Desuden siger EF-domstolen i første instans, at Kommissionen ikke lagde tilstrækkelig vægt på beskyttelsen af dyrs og menneskers helbred.

Sverige fremhævede, at paraquat i kraft af sin omgående skadevirkning er det farligste stof for menneskers sundhed, der nogensinde er blevet godkendt ved optagelse  i bilag I til direktiv 91/414, fordi de skader, som stoffet fremkalder, er uoprettelige. Verdenssundhedsorganisationens (WHO) har oplyst, at når paraquat optages i kroppen eller når det i koncentreret form påføres huden, får det efter en vis tid alvorlige eller livstruende virkninger.

Dommen kan læses sådan, at Kommissionen har lagt for meget vægt på, hvad paraquat-producenterne sagde og for lidt vægt på kendsgerningerne om stoffet. Kemi-koncernen Zeneca, der bad om godkendelse på en række producenters vegne, sagde eksempelvis ikke noget om sammenhængen mellem paraquat og Parkinsons sygdom. Og Kommissionen foretog ikke nogen vurdering af de undersøgelser, som faktisk påviser denne sammenhæng.

Kommisasionens godkendelse af stoffet annuleres derfor både fordi Kommissionens sagsbehandling ikke er god nok, dels fordi man ikke har lagt vægt på et højt beskyttelsesniveau.

 

 

Paraquat er et aktivt stof, der indgår i et af de tre mest anvendte ukrudtsbekæmpelsesmidler i verden. Det fungerer som et bredspektret ikke-selektivt herbicid, som særlig modvirker ukrudt. Det ødelægger plantens grønne dele ved at udtørre bladene. Det angriber ikke rodnettet. Den ødelæggende virkning opstår på det område, hvor produktet anvendes. Det anvendes på mere end 50 sorter i mere end 120 lande og er i ca. 60 år blevet markedsført som herbicid .

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.