Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Europa-Parlamentet drøfter bedre mærkning af kemiske stoffer

01. Sep. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Kemiske stoffer skal kategoriseres mere ens, så stofferne, uanset hvilket land de kommer fra, bliver kategoriseret på samme måde. EU har besluttet sig for at deltage i et frivilligt harmoniseringsprogram, der sikrer, at man verden over deler kemikalierne i de samme kategorier og fareklasser. For at deltage i dette program skal de eksisterende regler justeres.

Kemiske stoffer bliver ofte klassificeret og mærket på forskellige måder verden over. Et stof, der i et land betragtes som 'risikabelt', kan i et andet land have betegnelsen 'ufarlig'. Stoffer, der i Europa klassificeres som farlige, kan f.eks. i Kina være uden særlige advarsler.

"Kemikalier produceres og handles i hele verden og rummer de samme farer overalt, og derfor bør beskrivelsen af farerne ikke afvige fra det ene land til det andet," påpeger EU-Parlamentets ordfører Amalia Artori, der er italiensk konservativ.

I tre betænkninger forholder EU-parlamentets medlemmer sig til de ændringer i EU-lovgivningen, som er nødvendige for, at EU kan deltage i det frivillige internationale harmoniseringsarbejde. Kemikalierne skal være klassificeret efter de nye regler fra den 1. december 2010 for stoffernes vedkommende og fra den 1. juli 2015 for blandingers vedkommende. Der stemmes om de tre betænkninger onsdag den 3. september.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.